Misli fra Ante Antića aktualne su i danas u ovo doba neizvjesnosti i straha:

„Mir, sveta ljubav, ujedinjenje svetom voljom Božjom neka uvijek vlada i pobjeđuje u vama! Zašto biti žalosni, potišteni, smeteni? Čemu se puštati strahu i nekoj neodređenosti? Zašto tako zabrinuti za sve? Zar niste sasvim Božji i On se brine za vas? Niste li sve predali Njegovu Božanskom Srcu i Prečistom Srcu Marijinu? Zašto plakati? Sve ono gledati? Naređujem vam, da sve te misli, raspoloženja, bojazni, slutnje odmah odbacite, prezrete i slijedite svoj put ljubavi, jedinstva svetom voljom Božjom, poslušnosti i predanja. Uvijek veseli u Bogu! Sve gledati Njegovim očima. Sve primati iz Njegovih svetih ruku. Sve Njemu poklanjati. Sve za Nj podnositi i sve s Njime trpjeti i za Njegovu svetu ljubav.“

„Znam, da proživljavate strah i sve teške utiske (…) U rukama ste Božjim. Nikada ne smijete podleći strahu, nemiru, potištenosti ili zlovolji. Sve to može na vas napadati, doći, ali vi budite uvijek jaki u vjeri, čvrsti u pouzdanju i postojani u svetoj ljubavi. Krist je vaš život. Sve je za vas sporedno prema Isusu i Njegovoj svetoj ljubavi. U novoj godini vježbajte se posebno u svetoj ljubavi Božjoj. Nju vazda prosite od Božanskog Srca. U svemu neka vas ona vodi. Svaku žrtvu za nju i da u sebi zaslužite posvećenje u njoj. Sve misli, osjećaje, čuvstva, riječi, djela neka sveta ljubav nadahnjuje i prožima.“

„Ne dajte se smesti nijednim strahom. Bog je Otac i sve nas ljubi i (vodi) k Sebi. Nikad malodušni. Uvijek veseli i pouzdani. Ne smijete davati važnosti svakoj smetnji, misli i osjećaju, koji prođe glavom ili hoće da smeta. Često vas napadaju razna stanja, koja ćemo najbolje izbjeći ne mareći za njih i slijedeći naprijed i rad i molitvu.“

„Sačuvajte mir, predanje i pouzdanje. Dragi će Bog pomoći. Molit ću se za vas iz svega srca (…) Gospodin vas kuša kao zlatar svoje zlato u vatri. Ne bojte se! Sve će biti na vaše veće dobro i duhovnu korist. Ustrajte u ljubavi i podlaganju svetoj volji Božjoj.“

„Zašto se žalostite, malovjerni? Nije (li) Isus uvijek s vama, u vašem srcu? Čemu tolike misli, bojazni, strah(ovi), preokupacije, zabrinutosti i slično što Vam dušu tlači? Isus je sama ljubav. On traži od Vas ljubav, vjernost, posluh i trpljenje. Dajte mu ovo, a ostalo Njemu prepustite da On vodi i ravna. Ljubite i nasljedujte poniznu, pobožnu mu Majku Mariju.“

„Promislite što će biti od svega vašega života, od vaših djela, ako ona nisu upisana u knjizi života. Ne bojte se bolesti ni drugih nevolja. Sve to određuje pravedno, mudro s ljubavlju i sve za vaše dobro dragi Bog.“

„Živite u Bogu, za Boga, s Bogom! Treba, da svaki dan sebi umiremo i muku Gospodinovu nosimo u svome tijelu. Ponizite se pred Gospodinom i velikodušno za svojim Božanskim Zaručnikom nosite svoj teški križ. Ne bojte ničega nego samo grijeha, jer on je jedino zlo.“

„Zbog nikakvih poteškoća ne smiješ malaksati ili ostaviti svoj put. Gospodin je vjeran. Mi ga moramo slušati sve do smrti na Križu. Mogu nastupiti sumnje, dvojbe i u tvom životu jake napasti i nutarnje tmine i borbe u tebi. Ne boj se! Drži se Isusa i Marije. Ljubi ih i slijedi (…) U cijeloj ovoj borbi nikada se ne osvrći glasu neprijatelja, nego uvijek svoj pogled drži upravljen na Božansko Srce na Križu i ti ćeš pobijediti. Bog će se za te boriti – budi mu vjeran i poslušan. Baš u mukama i ustrajnom podnošenju svih poteškoća i borbi.“

*Ulomci iz fra Antinih spisa