Dobra godina za kršćanina je ona u kojoj su nam radosti i žalosti služile da bismo malo više ljubili Boga. Dobra godina za kršćanina nije ona koja je ispunjena, pod pretpostavkom da je to moguće, srećom koja je izvan Boga. Dobra godina je ona u kojoj smo bolje služili Bogu i drugima, iako je na ljudskome planu mogla biti slijed nesreća. Moguće je da dobra godina bude primjerice i ona u kojoj se pojavila teška bolest, godinama pritajena ili nepoznata, ako smo znali i u toj bolnoj prilici posvetiti sebe same i one oko nas. Bilo koja godina može biti “sretna godina” ako iskoristimo milosti koje Bog za nas čuva i koje u dobro mogu pretvoriti i najveću nesreću.

Ova meditacija kratki je izvadak iz dnevnih meditacija koje se cjelovite nalaze u knjizi Francisca Carvajala: Razgovarati s Bogom. Svezak I. (Došašće – Božićno vrijeme – Bogojavljenje)