Ljubav nosi breme bez napora, i sve gorko zaslađuje i čini ugodnim.

Plemenita ljubav k Isusu nuka na velika djela i potiče nas da težimo za sve većim savršenstvom.

Ljubav hoće u vis i ne da se sputati ičim zemaljskim.

Ljubav hoće da bude slobodna i prosta od svake svjetovne sklonosti, samo da joj se ne priječi unutrašnji pogled; samo da se ne smete zbog koje vremenite koristi ili da ne podlegne zbog koje neprilike.

Nema ništa slađe od ljubavi, ništa jače, ništa više, ništa šire, ništa ugodnije, ništa punije ni bolje na nebu i na zemlji, jer ljubav iz Boga rođena, i ne može nego u Bogu počivati, uzvišena nad svim stvorenjima.

Tko ljubi, taj leti, trči i veseli se; slobodan je, i ništa ga ne drži; daje sve za sve i ima sve u svemu; jer sigurno počiva u jednom najvišem Dobru, iz kojega teče i izlazi sve što je dobro. Ne gleda na darove, nego se obraća k Darovatelju, koji mu je draži nego sva dobra.

Ljubav često ne zna mjere, nego prelazi preko svake mjere.

Ljubav ne osjeća tereta i ne mari za napore; više hoće nego što može; ne tuži se, da je što nemoguće, jer misli, da sve može i smije.
Zato ljubav može sve i mnogo ispunja i svršava gdje onaj, koji je ljubi, klone i podlegne.

Ljubav je budna te ni u snu ne spava.

Nju trud ne utruđi, stiska ne stisne, strah je ne smete; već kao živ plamen i goruća zublja suce u vis i sigurno prodire.

Ako tko ljubi, taj zna, što ta riječ kaže.

Velika je molitva kod Boga kao žarka ljubav duše, koja veli: „Bože moj, ljubavi moja; Ti si sav moj, a ja sav Tvoj!“
Ljubav je brza, iskrena, pobožna, ugodna i prijatna; ona je snažna i strpljiva, vjerna, mudra, dugotrpna, hrabra i nikad sama sebe ne traži.

Čim tko sam sebe traži, odmah se odriče ljubavi. Ljubav je oprezna, ponizna i prava; ona nije mekušna i lakoumna, ne teži za ispraznim stvarima; ljubav je trijezna, čista, postojana i mir-na, a čuva sva sjetila.

Ljubav je starješinama podložna i poslušna, sebe malo cijeni i prezire, a prema Bogu je pobožna i zahvalna; u njega se i onda još uzda i nada, kad ne nalazi u Bogu osjećajne utjehe, jer bez bola nema ljubavi.

Tko nije spreman sve trpjeti i ljubljenome biti na volju, nije vrijedan, da mu se kaže da ljubi. Tko ljubi, treba da zbog ljubimca drage volje prigrli sve teško i gorko, a da ne dopusti, da ga nezgode odvrate od njega.

Primjena i molitva:

Ljubav prema Isusu, što je usplamsala u tvojoj duši po milosti posvećujućoj, neka ne ugasne. Baš dnevne žrtvice i svladavanje uspiruju plamen ljubavi Božje u tvom srcu, da sve grešno i zemaljsko izgori. Čuvaj tu svetu i dragocjenu vatru, da ti ju ne ugasi đavao ili svijet. Vrši u svemu svetu volju Božju, pa si postavio najsigurniju zaštitu nebeskoj ljubavi.

Štiti, Gospodine, nas koji Ti Tvoju žrtvu prinosimo, te da se srca naša za nju revnije priprave, užgi ih plamenima Tvoje božanske ljubavi.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Tome Kempenca “Nasljeduj Krista”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net