Mi svi želimo ljubiti Boga jer smo stvoreni za veće stvari – da ljubimo i budemo ljubljeni. Kako ćemo ljubiti Boga? Gdje je Bog? Isus je odgovorio: “Što god učinite za ovu moju najmanju braću, meni ste to učinili”,[1] a kada umremo, kada odemo kući k Bogu, Bog će nas suditi na temelju onoga kakvi smo bili prema siromasima. I On kaže: “Bio sam gladan i dali ste mi jesti, bio sam gol i odjenuli ste me, bio sam bolestan, a vi ste se pobrinuli za mene, bio sam beskućnik i primili ste me u kuću, bio sam usamljen, a vi ste mi se nasmiješili. … Što god učinite jednomu od ove moje najmanje braće, vi ste to učinili meni.”[2] I to je ono što nam Isus stalno ponavlja: da ljubimo jedni druge kao što je On ljubio nas.

Evanđelje na pet prstiju

Naš je rad za siromahe tako stvaran, tako lijep jer ako nam je srce čisto, možemo vidjeti, možemo dodirnuti Isusa tijekom dvadeset i četiri sata jer On je to tako jasno rekao: “Što god učinite za ovu moju najmanju braću – Vi-ste-to-učinili-Meni.”[3] Evanđelje na naših pet prstiju – zato nam je potreban dubok molitveni život – koji će nam pomoći da rastemo u toj intimnoj i osobnoj ljubavi za Isusa i potpunoj privrženosti Njemu – tako da naše sestre i naši siromasi mogu vidjeti Isusa u nama, Njegovu ljubav, Njegovo suosjećanje.

Jednoga je dana jedan svećenik isusovac došao u posjet Calcutti iz Rima, veliki profesor, došao se pridružiti našemu klanjanju. Prije toga smo dugo razgovarali i to sam vrijeme iskoristila učeći ga evanđelje na pet prstiju: “Vi-ste-to-učinili-Meni.” Poslije toga mi je rekao da je cijelo klanjanje samo razmatrao ove riječi, a kasnije, po povratku u Rim, pisao mi je. Napisao je da stalno koristi te riječi u svojim predavanjima te da imaju vidljiv učinak na njega i na studente; to je promijenilo cijeli njegov pristup teologiji.

On je gladan naše ljubavi

Isusa je boljelo što nas voli. Povrijedilo Ga je. Kako bi bio siguran da ćemo upamtiti Njegovu veliku ljubav, On se učinio Kruhom Života da zadovolji našu glad za Njegovom ljubavlju[4] – našu glad za Bogom, jer smo stvoreni za tu ljubav. Stvoreni smo na Njegovu sliku. Stvoreni smo da ljubimo i budemo ljubljeni i On je postao čovjekom da bi nama omogućio da ljubimo kao što je On nas ljubio. On čini sama Sebe gladnim, golim, beskućnikom, bolesnikom, zatvorenikom, usamljenikom, neželjenim i kaže: “Vi ste to učinili Meni.” On je gladan naše ljubavi, a to je glad naših siromaha. Ovo je glad koju vi i ja moramo pronaći. Ona je možda u našoj vlastitoj kući.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Majke Terezije “Gdje je ljubav, ondje je i Bog”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net


[1]  Usp. Mt 25,40.

[2]  Usp. Mt 25,31–46.

[3]  Usp. Mt 25,40.

[4]  Usp. Iv 6,35.