Mi kršćani često kažemo: „Bog je dobar!”, a zatim zahvalimo Bogu za Njegovu dobrotu u nekoj situaciji. Čula sam to kad je bio pošteđen život jednog bolesnog djeteta, kad su rezultati biopsije pokazali da se radi o nečemu benignom, kad je zadržano ugroženo radno mjesto, i kad se buntovni tinejdžer vratio Bogu.

A što kad dijete umre, nalazi pokažu da se radi o raku, izgubi se posao, ili se tinejdžer nikad ne vrati? Je li Bog i tada dobar? Možemo li i dalje biti zahvalni Bogu?

Možemo. Bog je uvijek dobar. Biblija tako kaže. Bog ne može u jednom trenutku biti dobar, a u drugome ne. On ne može biti dobar u jednoj situaciji, a u drugoj ne.

O tome sam razmišljala kad sam pročitala status jedne prijateljice na Facebooku. Napisala je „Bog je dobar!”, a zatim navela sve nedavne pozitivne događaje u svome životu kao dokaz.

To me uznemirilo, no shvatila sam da sam i ja to radila. Zahvaljivala sam Bogu i razglašavala Njegovu dobrotu kada bi stvari ispale onako kako sam se nadala. No je li to bilo tako jer su moje okolnosti bile lake? Što kada su moje okolnosti teške? Trebam li zahvaljivati Bogu samo kad mi u životu nema nevolja i teškoća? Je li Bog jedino tada dobar?

Biblija naučava da naše okolnosti ne diktiraju i ne određuju Božju dobrotu. Božji karakter diktira Njegovu dobrotu. Bog je uvijek dobar. Zato možemo živjeti s trajnim stavom zahvalnosti bez obzira na svoje okolnosti.

Bog je uvijek dobar

Evo nekoliko istina iz Svetog pisma koje će nam pomoći ispravno razumjeti Božju dobrotu:

 • Božja volja za naš život je dobra (Rim 12,2). Ponekad – zapravo često – Njegova volja uključuje kušnje i teškoće, koje On koristi kako bi nas usavršio.
 • U svim stvarima, u svim okolnostima, naš dobri Bog radi za naše dobro. „Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani.” (Rim 8,28)
 • Sigurnost u Božju dobrotu omogućava nam da u svemu zahvaljujemo (1 Sol 5,18) i da i u dobrim i lošim vremenima kažemo: „Bog je dobar!”

Živjeti u istini Božje dobrote

Budući da je Bog uvijek dobar, bez obzira na naše okolnosti, dopustimo da ta istina utječe na našu svakodnevicu i na način na koji govorimo i odnosimo se prema drugima. Evo nekoliko prijedloga:

 • Prisjetite se da je Bog dobar uvijek, a ne samo onda kada stvari ispadnu kako želimo.
 • Zahvaljujte mu za Njegovu dobrotu u svakoj životnoj situaciji.
 • Budite obzirni prema ljudima oko sebe koji su u teškim i bolnim situacijama.
 • Govorite o Njegovoj dobroti u svakoj situaciji, naročito u teškim vremenima.

Promjena našeg shvaćanja Božje dobrote može promijeniti kako pristupamo svakoj životnoj situaciji i svakoj osobi koju sretnemo. Bog je uvijek dobar!

Zašto trebamo biti zahvalni?

Nekoliko se židovskih i grčkih riječi u Bibliji prevodi kao „zahvaljivanje” ili „zahvalnost”. Sve one odražavaju istinu da naš dobri Bog zaslužuje zahvalnost i hvalu od svoga naroda. Zahvalnost je ispravan odgovor Bogu i Njegovoj milosti u našem životu.

Bog želi naše zahvaljivanje i zapovijeda nam da budemo zahvalni. On ne treba ništa od nas, ali očekuje da sa zahvalnošću odgovorimo na to tko On jest i što čini.

„Zar da ja jedem meso bikova ili da pijem krv jaraca? Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, ispuni Višnjemu zavjete svoje! I zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti. ” (Ps 50,13-15)

Mi ne zaslužujemo ništa, no Bog ipak proviđa. Ne zaslužujemo opraštanje ili spasenje, a Bog nam ih ipak daje. Svaka dobra stvar u našem životu čin je milosti našeg milosrdnog nebeskog Oca punog ljubavi. Čak su i snaga i ustrajnost u teškoćama milosni Božji darovi.

Zahvaljivati Bogu za Njegovu milost i dobrotu je blagoslov i povlastica. To mijenja naš stav i čini nas svjesnijima Božjega djelovanja u našem životu. To nas čini poniznima i omogućava nam vidjeti koliko je stvarno velik naš Bog!

Trebamo li zahvaljivati Bogu i u teškim vremenima?

Apostol Pavao pokazao nam je kako zahvaljivati Bogu unatoč okolnostima. Kušnje, teškoće i progoni bili su stalno prisutni u Pavlovu životu, no on je ipak uvijek zahvaljivao. Pozivao je Crkvu na trajan stav zahvalnosti čak i u teškim vremenima. Na primjer, kad je crkva u Solunu podnosila progone, Pavao je pisao:

„Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.” (1 Sol 5,16-18)

Iz rimskog je zatvora ovako hrabrio Filipljane:

„Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.” (Fil 4,6-7)

Pavao je znao da je Bog prisutan i da djeluje za naše dobro i za svoju slavu čak i kad su naše konkretne okolnosti teške. Ako se potrudimo zahvaljivati mu, tako će se otvoriti vrata radosti i miru čak i u najvećoj boli i teškoćama.

Četiri razloga da zahvaljujemo Bogu u teškim vremenima

Čak i ako smo upravo sada u nekoj kušnji, teškoći ili boli, i dalje možemo zahvaljivati Gospodinu za to tko On jest i što je učinio za nas.

Pisac 118. psalma nam je primjer. On je znao što su nevolje. Život mu nije bio lak. Izdavali su ga i napadali. Osjećao se zarobljenim u beznadnoj i opasnoj situaciji, bez izlaza.

No usred tih kušnji doživio je i da se Bog osobno zauzeo za njega. U Ps 118,8-14 psalmist svjedoči da ga je Bog izbavio, i izražava svoju zahvalnost. U tom odlomku nalazimo brojne razloge da zahvaljujemo Bogu i u nevoljama:

 1. Bog je naše utočište – Kad oko nas bjesne oluje, uvijek možemo naći sigurnost u Božjoj prisutnosti. On je naše utočište u oluji. „Bog nam je zaklon i utvrda, pomoćnik spreman u nevolji.” (Ps 46,2) Drugi ljudi nisu uvijek pouzdani, a Bogu se može uvijek vjerovati. Na druge se ljude ne možemo uvijek osloniti, ali na Boga se možemo osloniti u svakoj situaciji. Poput psalmista, kad smo u nevolji, zahvaljujmo Bogu što je naše utočište. Kad se skrijemo u Njemu, On će biti naše utočište!
 2. Bog je naš zaštitnik – Kad su ljudi i okolnosti protiv nas, ne moramo se pitati ili brinuti se o pobjedi. Sam Bog ide sa svojim narodom i bori se za njih (Pnz 30,3-4). Kad su psalmista okružili i opkolili njegovi neprijatelji, pobjeda je došla u imenu Gospodnjem. Čini li vam se ikada da su vas „neprijatelji opkolili”? Zazovite ime Gospodnje. Zahvalite mu što je vaš zaštitnik!
 3. Bog je naša snaga – „Jahve je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj.” (Ps 118,14) Bog spašava! On će nas svojom moći izbaviti iz nevolja. On je naš razlog da pjevamo, i zato zapjevajmo slavu i hvalu Bogu, koji je naša snaga!
 4. Bog je uvijek dobar! – Bog je dobar, i On zato u svim našim situacijama djeluje za naše konačno dobro i za svoju slavu!

Naš dobri Bog je naše utočište, naš zaštitnik, i naša snaga! Ako danas ne možemo navesti nijedan drugi blagoslov u svom životu, možemo Bogu zahvaliti za to. Zahvaljujmo mu danas, naročito u nevoljama.

Kathy Howard | Crosswalk

Prijevod: Ana Naletilić | Bitno.net