Sveti Ivan apostol kaže da je Isus došao “da razori djela đavolska” (1 Iv 3,8). Isus je na križu pobijedio Sotonu i uništio njegovo kraljevstvo. Opredjeljujući se za Isusa i njegovo kraljevstvo, postajem nedohvativ za Sotonu, on mi ne može ništa. Kad mu samo spomenem ime Isusovo i doista povjerujem u Isusovu prisutnost i snagu, đavao mora odstupiti od mene. Kad prihvatim križ na kojem je đavao pobijeđen, đavao mi tada ne može ništa. Svi koji oko vrata nose posvećeni križić na lančiću, dobro je da na to često misle, da s vjerom i ljubavlju poljube taj križić obnavljajući se pritom u vjeri kako je sotonska sila pobijeđena upravo na križu, na kojemu je Isus, iz ljubavi prema nama, dao svoj život. Sveti Pavao apostol u poslanici Efežanima govori o duhovnom naoružanju kršćanina. Znamo da rat dobiva onaj koji ima jače i savršenije naoružanje, te bolju ratnu taktiku. I đavao ima svoje naoružanje i svoju taktiku. To su: laž, pobuna, oholost, kršenje Božjih zapovijedi. Nasuprot toj đavolskoj ratnoj opremi, sveti Pavao poručuje kršćanima: “Obucite se u bojnu opremu Božju da se mognete suprotstaviti đavolskim napadima!” (Ef 6,11).

Evo što sveti Pavao predlaže i na što nas poziva. Najprije kaže: “Stojte čvrsto” (Gal 5,11). Đavlu se treba odmah čvrsto suprotstaviti. Dok počnemo s njime pregovarati i pomalo mu popuštati, već smo stradali, jer je on mnogo inteligentniji i lukaviji od nas. S njime nema kompromisa. Nadalje sveti Pavao preporučuje: “Opašite svoje bokove istinom.” (Ef 6,14) Đavao govori laž, on se boji istine, jer ga ona poražava. Zato budi hrabar i uvijek govori istinu i đavao te ne će moći zavesti.

Dalje Pavao preporučuje: “Obucite oklop – pravednost.” (Ef 6,14) Budite pravedni, nemojte sebično tražiti samo svoje interese, podijeli pravednu plaćum svojemu radniku, podaj svakomu pravedno ono što mu pripada i uvijek ćeš biti u milosti Božjoj, đavao ti tada ne može ništa. “Obujte noge spremnošću za radosnu vijest – mir” (Ef 6,15), sljedeći je savjet svetog Pavla. To znači da ne ideš samo za svojom koristi, nego stavi na prvo mjesto Boga i njegovu radosnu vijest, navješćuj ljudima mir Božji, pa ćeš i ti imati mir u svojoj duši. Traži najprije Boga i njegovo kraljevstvo, a onda će ti Bog dati snagu kojom ćeš nadvladati đavla i njegove sluge. Pavao se izražava vojničkim jezikom pa nam nadalje savjetuje sljedeće: “U svemu uzmite veliki štit – vjeru; njime ćete moći ugasiti sve goruće strijele Zloga! Prihvatite kacigu – ono čim se spasava – i mač Duha, to jest riječ Božju, sa svakovrsnom prošnjom i molitvom. Molite u jedinstvu s Duhom u svakoj prigodi, i k tomu bdijte sa svom ustrajnošću i svakovrsnom molitvom…” (Ef 6,10-20). Evo, braćo i sestre pravoga ratnog savjeta u borbi protiv demonske sile. Vjerovati u Isusa i u njegovu moć u nama kad se dostojno pričestimo te kad istinski vjerujemo i ljubimo, a zatim čitanjem Svetog pisma, bdjenjem i molitvom, mi se jačamo u borbi protiv zla i protiv Zloga koji vlada ovim svijetom.

Sotona je moćan i želi uništiti čovjeka, ali zadnju riječ ima Bog koji ljubi čovjeka i koji ga želi spasiti. Opredijelimo se svim srcem za Krista i stanimo pod njegovu zastavu, uđimo u njegov tabor, obucimo se u njegovu bojnu opremu, jer tada se ne ćemo morati mi bojati đavla, nego će se on bojati nas.

dr. sc. Mijo Nikić

S dopuštenjem autora preuzeto iz knjige Očima psihologa teologa