Da su čudesa moguća, vjeruje svaki koji vjeruje u svemogućnost Božju. Čudo je učinak koji Bog čini svojom svemogućnošću mimo prirodnih zakona. Bog može tu i tamo odstupiti od običnoga toka naravi, jer je on sam stvorio prirodu i postavio joj zakone. On je dakle njezin stvoritelj i gospodar. Bog čini čudo kad to iziskuje ili slava Božja, ili spas duša, ili kad treba dokazati kakvo izvanredno poslanje Božje. Tako čitamo u Evanđelju da je dragi Spasitelj činio čudesa da uvjeri ljude o svom poslanju. Čudesa je činio Bog i po svetim apostolima, da ljude uvjeri o istinitosti njihove nauke. Spasitelj se služio tu i tamo i kakvim naravnim sredstvom da učini čudo. Slijepcu je namazao oči pljuvačkom i prahom te mu povratio vid, a sjena svetog Petra bila je također
sredstvo kojim se Bog poslužio da učini čudo, kao i rupci svetog Pavla.

Je li dakle čudnovato ako se gospodin Bog poslužio i škapularom da pokaže kako mu je milo da tako štujemo njegovu svetu Majku? Evo nekoliko primjera koji se mnogima neće možda činiti kao čudesa, ali ipak daju naslućivati da Bog pomaže na poseban način onima koji taj škapular nose.

Obrana u ratu

Neki časnik naiđe nakon neke bitke na teško ranjenog vojnika koji je držao u ruci krunicu i škapular. Vojnik ga zamoli da mu pribavi ispovjednika, jer se bojao da će mu ljuta rana na glavi nabrzo pospješiti smrt. Kugla mu je naime prosvirala čelo tako da je izašla na drugoj strani. Naravnim načinom nije se mogao dulje uzdržati na životu. Tek kada nakon duljeg vremena dođe ispovjednik, ranjenik se ispovijedi i skrušeno umre. Tako govori taj časnik, koji je bio očevidac toga događaja.

Isti časnik pripovijeda da je on bio prisutan kad se iz neposredne blizine pucalo na nekoga trubača. Ovaj izjavi da je ranjen na prsima. Časnik ga sam pretraži i nađe da je kugla na čudnovati način zapela o škapular Majke Božje koji je nosio. Časnik je sam pogledao kuglu te je svima prisutnima pokazao. Tako Marija štiti svoju vjernu djecu.

Pomoć u požaru

U selu Concesi, kod mjesta Trezzo sull’Adda, u blizini Milana, nastane god. 1867. na samu Badnju noć oko 22 sata silan požar usred sela. Cijelo selo bijaše u silnoj pogibelji, budući da je puhao jak vjetar. Od straha pohiti nekoliko pobožnih osoba, koje se inače nisu mogle ničim braniti, u tamošnju crkvu karmelićana da zamole Mariju za pomoć. Prior samostana naloži nekom svećeniku toga samostana da baci u vatru blagoslovljeni škapular. Čim ovaj izvrši nalog svog priora, pokaza se nenadano pomoć Majke Božje. Vatrogasci, koji su kasnije nadošli, nađoše požar već ugašen. Drugo jutro nađoše stanovnici škapular u pepelu posve čitav i kao netaknut. Taj škapular se sada čuva u samostanu bosonogih karmelićana u Concesi.

Pomoć u vodi

Bilo je to 5. veljače godine 1903., kad se gospodin Sak Malcon Kurulzgi sa svojom mladom gospođom Marijom, starom svojom majkom i sestrom Safom ukrcao u lađu u Bagdadu, da ide u Basorah. Imali su ploviti po rijeci Tigrisu, i to pet dane bez prekida. Međutim gospođica Safa se odviše približi rubu lađe, nesretno se osklizne na sklizavom tlu i padne u rijeku. Nesretnica nije znala plivati, a osim toga zbog duge i teške odjeće nije mogla ništa učiniti da se spasi. Ipak je ohrabri misao da se preporuči Blaženoj Djevici Mariji, da se pograbi za škapular koji je na sebi nosila, te da tako zatraži sigurnu pomoć od naše drage Gospe s gore Karmela.

Putnici su gledali kako se ona čas diže čas opet tone s valovima koji udarahu u kotače lađe. Na zahtjev putnika lađa stane i nekolicina ih uze čamac da potraže nesretnicu. To potraja 8 do 10 sati.
Kad joj se čamac približio, opaze mornari da ona takoreći sjedi na vodi i u ruci drži škapular, te im govori: „Ne bojte se, spasila me je Blažena Djevica od smrti!” Kad je donesoše na lađu, nastade veliko veselje, jer eto opet vide na palubi veselu onu koju su već mnogi kao mrtvu oplakivali. Kad su došli u Basorah, zahvališe se Bogu i Presvetoj Djevici na čudesnom spasenju. Svi putnici koji su bili na ovoj lađi, koja se zvala „Kalifa” – među njima i kršćani i židovi i muslimani – bili su svjedokom ovoga čudnovatoga događaja. Dugo se još vremena pripovijedalo u Bagdadu i Basorahu
o čudnovatom spasenju po škapularu Majke Božje od gore Karmela.

Monfortanci.com | Bitno.net

*Pročitajte više: O karmelskom škapularu – kako je nastao, što znači i tko ga može nositi…