DREVNA MOLITVA

[VIDEO] Akatist Presvetoj Bogorodici – remek-djelo bizantske liturgije

Najstariji i ujedno izvorni akatist jest onaj presvetoj Bogorodici koji vrlo bogatim poetskim izričajima opjevava anđelovo navještenje i Kristovo utjelovljenje

Foto: Flickr.com/Catholic Church England and Wales

Akatist je drevna molitva koja je nastala na kršćanskom Istoku, točnije u Bizantskoj Crkvi u 6. st., u vremenu vrlo plodnog stvaralaštva na području kršćanske teologije, liturgije i književnosti.

Grčka riječ “akathistos” (Ἀκάθιστος Ὕμνος) znači “hvalospjev koji se pjeva stojeći” (na nogama, uspravno). Najstariji i ujedno izvorni akatist jest onaj presvetoj Bogorodici koji vrlo bogatim poetskim izričajima opjevava anđelovo navještenje Bogorodici i Kristovo utjelovljenje, a nastao je u Carigradu. Pjevao se osobito u vrijeme najezde osvajača na Carigrad, pa i na bedemima grada u vrijeme opsada.

Akatist se sastoji od rukoveta kondaka i ikosa.

Kondak (grč. κοντάκιον) je kratka nerimovana i nestrofirana liturgijska pjesma dogmatskog, otajstvenog, biblijskog ili slavljeničkog sadržaja, koji najčešće završava poklikom (Aliluja! ili: Gospode, slava tebi!). Pjeva se na Božanskoj liturgiji ili časovima te s troparom tvori središnju liturgijsku pjesmu dana.

Kondak redovito ima i svoj ikos (grč. οἶκος) koji razvija temu kondaka, a ima svoj uvodni dio i više zaziva te završava najčešće istim poklikom kao i kondak.

Prema Akatistu presvetoj Bogorodici po istom su uzoru nastajali i drugi akatisti posvećeni Kristu, svecima i blagdanima.

Struktura je uvijek ista: 12 kondaka s pratećim ikosima te završna molitva. Tijekom vremena nastali su i akatisti na čast različitih blagdana i svetaca.

U bogoslužju Crkava bizantskog obreda akatist se pjeva kao zasebna molitva ili u sklopu molitvenog bogoslužja molebena ili kao dio Malog povečerja. U Velikom postu ili Četrdesetnici Akatist presvetoj Bogorodici pjeva se u subotu Četvrte nedjelje posta koja se naziva i “Akatistova subota”.

Mnogi kršćani na Istoku svakodnevno mole akatist kao svoju dnevnu molitvu. Posebnost je akatista izvanredan spoj biblijskih i dogmatsko-teoloških sadržaja s osobnom molitvom pojedinca, obična čovjeka, grešnika, povezano sve skupa u rukovet poetičnih pjesama, što ga čini prikladnim kako za tihu meditaciju tako i za zajedničko bogoslužje.

***

Pravoslavna himnografija poznaje akatiste posvećene Presvetom Trojstvu, Svetom Križu i nekim svecima. Najčešći je akatist posvećen Presvetoj Bogorodici, “Vozbranoj Vojevodje”, (Zaštitnici Carigrada), a riječ je o remek-djelu bizantske liturgijske himnografije. Ovaj akatist ima oblik poeme koju čine 24 ikosa i kondaka, a svaki ikos čine prošnje sastavljene od dvanaest stihova (prema opisu iz Otkrivenja, gl. 12), i završava poklikom: “Raduj se, Zaručnice djevičanska!”

Temelj ovoga himna su kondaci koje je spjevao Roman Slatkopojac (491-560), đakon u Bejrutu i Carigradu, a pripisuje se patrijarhu Sergiju (između 610. i 638). Bizantski filozof Mihailo Psel (VI. st.) pripisuje ovaj akatist Georgiju Pizidijskom, knjižničaru Svete Sofije, koji ga je, navodno, sastavio 629. godine, u doba cara Heraklija, povodom bizantske pobjede nad Avarima koji su opsjedali Carigrad – pobjede koja je pripisana Presvetoj Djevici (“Zahvaljujemo Ti za pobjedu”). Ovaj događaj predstavljen je u ikonografskom obliku u 24 scene na zapadnim zidovima pronaosa. Osobito se pjeva u subotu koja prethodi petoj nedjelji uskršnjeg posta. Ovaj akatist daje bogoslužbenu potvrdu učenja o Djevici Mariji kao Presvetoj Bogorodici – Θεοτοκος (Theotokos), koje je potvrdio Treći ekumenski sabor u Efezu (431.).

Izvor: Stella Maris

Poslušajte i izmolite ovaj veličanstveni akatist Presvetoj Bogorodici, uz hrvatski prijevod!

Kondak 1.

Tebi, Bogorodice, vojvotkinji koja se bori za nas, mi, sluge Tvoje, uznosimo pobjedne i zahvalne pjesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, jer imaš nepobjedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo: Raduj se, Zaručnice djevičanska!

Ikos 1.

Anđeo prvak bi poslan s neba da kaže Bogorodici: Raduj se! I gledajući Te, Gospode, utjelovljena bestjelesnim glasom, bijaše zaprepašten, i stajaše kličući joj ovo:

Raduj se, Tobom će radost zablistati!

Raduj se, Tobom će prokletstvo iščeznuti!

Raduj se, pozivanje natrag paloga Adama!

Raduj se, izbavljenje Eve od suza!

Raduj se, visino nedostižna za ljudske misli!

Raduj se, dubino nesaglediva i za anđeoske oči!

Raduj se, jer si prijestolje Cara!

Raduj se, jer nosiš Nositelja svega!

Raduj se, zvijezdo koja objavljuje Sunce!

Raduj se, utrobo božanskog utjelovljenja!

Raduj se, jer se tobom obnavlja stvorenje!

Raduj se, jer Tobom Tvorac postaje dijete!

Raduj se, Zaručnice djevičanska!

Kondak 2.

Sveta, videći sebe u čistoći, smjelo govori Gabrielu: tvoja neobična riječ izgleda neusvojiva za moju dušu, jer kako govoriš o trudnoći od besjemenog začeća, kličući: Aleluja!

Ikos 2.

Tražeći da spozna nespoznatljivo znanje, Djeva reče služitelju tajne: reci mi, kako je moguće da se sin rodi od čiste utrobe? On joj odgovori, mada sa strahom, ipak kličući ovako:

Raduj se, povjerenice neiskazane odluke!

Raduj se, vjerna čuvarice onoga što zahtijeva šutnju!

Raduj se, početku čuda Kristovih!

Raduj se, jezgro dogmi Njegovih!

Raduj se, ljestvice nebeska kojom siđe Bog!

Raduj se, moste koji žitelje zemlje odvodiš sa zemlje na nebo!

Raduj se, čudo, o kome mnogo govore Anđeli!

Raduj se, mnogooplakani poraze demona!

Raduj se, jer si na neiskazan način rodila Svjetlost!

Raduj se, jer nikome nisi otkrila kako!

Raduj se, jer nadilaziš znanje mudrih!

Raduj se, jer obasjavaš razume vjernih!

Raduj se, Zaručnice djevičanska!

Kondak 3.

Sila Svevišnjega osjeni onda Bezbračnu radi začeća, i njenu plodnu utrobu pokaza kao divnu njivu za one koji žele požnjeti spasenje, jer oni pjevaju: Aleluja!

Ikos 3.

Pošto je Djeva primila Boga u utrobu, pohita k Elizabeti. A djetešce ove, odmah raspoznavši njen pozdrav, obradova se; i zaigravši, kao pjesmom, klicaše Bogorodici:

Raduj se, lozo neusahljivog trsa!

Raduj se, stjecanje besmrtnog ploda!

Raduj se, jer si čovjekoljubivog Zemljodjelca obradila!

Raduj se, jer si Roditelja života rodila!

Raduj se, njivo, jer si donijela obilan rod milosrđa!

Raduj se, trpezo, jer nosiš izobilje umilostivljenja!

Raduj se, jer činiš da cvate raj slasti!

Raduj se, jer pripremaš pristanište dušama!

Raduj se, ugodni tamjane molitve!

Raduj se, očišćenje cijeloga svijeta!

Raduj se, Božje dobrohotnosti prema smrtnima!

Raduj se, smjelosti smrtnih prema Bogu!

Raduj se, Zaručnice djevičanska!

Kondak 4.

Imajući iznutra buru dvojbenih pomisli, djevičanski Josip se zbuni gledajući Tebe bezbračnom, Besprijekorna, sumnjajući da si se nedjevičanski ponijela. Ali kada sazna da je Tvoje začeće od Duha Svetoga, reče: Aleluja!

Ikos 4.

Čuše pastiri Anđele gdje pjesmom slave dolazak Kristov u tijelu, i otrčavši k Njemu kao k Pastiru, vidješe ga kao bezazleno Janje, othranjeno u Marijinoj utrobi, koju slaveći govorahu:

Raduj se, Majko Janjeta i Pastira!

Raduj se, tore razumnih ovaca!

Raduj se, obrano od nevidljivih neprijatelja!

Raduj se, otvaranje rajskih vrata!

Raduj se, jer se sve nebesko raduje sa zemljom!

Raduj se, jer se sve zemaljsko veseli s nebom!

Raduj se, neutišana usta Apostolâ!

Raduj se, nepobjediva smjelosti Mučenikâ!

Raduj se, čvrsti oslone vjere!

Raduj se, svijetlo spoznanje blagoslova!

Raduj se, jer se Tobom obukosmo u slavu!

Raduj se, Zaručnice djevičanska!

Kondak 5.

Ugledavši Bogom vođenu zvijezdu, mudraci iđahu za njenom svjetlošću, i držeći se nje kao svjetionika, njome tražahu moćnoga Cara; i stigavši do Nedostižnog, obradovaše se i klicahu mu: Aleluja!

Ikos 5.

Vidješe sinovi Kaldejaca na rukama Djeve Onoga što je rukom sazdao ljude, i spoznavši u Njemu Gospoda, iako je primio obličje sluge, pohitaše da mu posluže darovima i da kliču Blagoslovljenoj:

Raduj se, Majko Nezalazne Zvijezde!

Raduj se, zoro tajanstvenoga Dana!

Raduj se, jer si ugasila peć zablude!

Raduj se, jer osvjetljuješ tajne Svetog Trojstva!

Raduj se, jer nečovječnog mučitelja zbacuješ s vlasti!

Raduj se, jer si pokazala čovjekoljubivog Gospoda, Krista!

Raduj se, jer oslobađaš od neznabožačke vjere!

Raduj se, jer izvlačiš iz mulja nečistih djela!

Raduj se, jer si uklonila klanjanje ognju!

Raduj se, jer izbavljaš od plamena strasti!

Raduj se, Voditeljice vjernih ka djevičanstvu!

Raduj se, radosti svih naraštaja veselje!

Raduj se, Zaručnice djevičanska!

Kondak 6.

Postavši bogonosni propovjednici, mudraci se vratiše u Babilon, ispunivši Tvoje proroštvo i propovijedajući svima Tebe, Krista, ostaviše Heroda kao bezumnika, koji ne zna pjevati: Aleluja!

Ikos 6.

Obasjavši Egipat svjetlošću istine, protjerao si tamu laži, jer idoli njegovi popadaše, jer ne bijahu u stanju podnijeti Tvoju silu. A oni koji se izbaviše od njih klicahu Bogorodici:

Raduj se, uspravljenje ljudi!

Raduj se, strmoglavljenje demona!

Raduj se, jer si moć zablude uništila!

Raduj se, jer si lukavstvo idola izobličila!

Raduj se, more koje si potopilo duhovnog Faraona!

Raduj se, kamenu koji si napojio žedne života!

Raduj se, ognjeni stupe, koji pokazuješ put onima što su u mraku!

Raduj se, zaklone svijeta, širi od oblaka!

Raduj se, hrano, zamjeno máne!

Raduj se, služiteljice svete slasti!

Raduj se, zemljo obećana!

Raduj se, iz Tebe teče med i mlijeko!

Raduj se, Zaručnice djevičanska!

Kondak 7.

Kad je Šimun imao otići iz ovog varljivog svijeta, Ti si mu bio darovan kao djetešce, a on u Tebi prepozna savršenog Boga. Stoga, zadivljen Tvojom neiskazanom mudrošću, on uskliknu: Aleluja!

Ikos 7.

Tvorac javivši se, pokaza novu stvar nama koji smo postali od Njega. On je proizišao iz besjemene utrobe i sačuvao je čistom, kao što je bila, da bismo je mi, videći čudo, slavili kličući:

Raduj se, cvijete neprolaznosti!

Raduj se, vijenče uzdržljivosti!

Raduj se, jer u Tebi blista praslika uskrsnuća!

Raduj se, jer pokazuješ život anđeoski!

Raduj se, drvo koje donosi divan plod kojim se hrane vjerni!

Raduj se, drvo dobrog hlada, pod koje se sklanjaju mnogi!

Raduj se, jer si nosila u utrobi Vodiča zabludjelih!

Raduj se, jer si rodila Izbavitelja zarobljenih!

Raduj se, umilostivljenje pravednoga Suca!

Raduj se, oproštaju mnogih grijeha!

Raduj se, odjećo smjelosti nagima!

Raduj se, ljubavi koja pobjeđuješ svaku žudnju!

Raduj se, Zaručnice djevičanska!

Kondak 8.

Videći neobično rođenje, udaljimo se od svijeta, prenijevši um svoj na nebo. Jer se radi toga uzvišeni Bog javi na zemlji, kao smjerni čovjek, želeći da privuče k visini one koji mu kliču: Aleluja!

Ikos 8.

Neopisana Riječ sva bijaše među bićima dolje, i nimalo se ne udalji od onih gore. Jer se zbi božansko silaženje a ne prostorno prelaženje, i rođenje od Djeve koja Boga primi, i koja sluša ovo:

Raduj se, mjesto nesmjestivog Boga!

Raduj se, vrata uzvišene tajne!

Raduj se, Ti, o kojoj slušajući, nevjernici sumnjaju!

Raduj se, nesumnjiva pohvalo vjernih!

Raduj se, presveta kočijo Onoga koji počiva na Kerubinima!

Raduj se, predivno prebivalište Onoga koji prebiva na Serafinima!

Raduj se, jer si suprotnosti ujedinila!

Raduj se, jer si djevičanstvo i rođenje sjedinila!

Raduj se, jer se Tobom skide prokletstvo!

Raduj se, jer se Tobom otvori raj!

Raduj se, ključu carstva Kristova!

Raduj se, nado vječnih dobara!

Raduj se, Zaručnice djevičanska!

Kondak 9.

Sva priroda anđeoska bi zaprepaštena velikim djelom Tvoga očovječenja, jer Onoga koji je kao Bog nepristupačan, gledaše kao svima prisutnog čovjeka, koji boravi s nama i od svih čuje: Aleluja!

Ikos 9.

Rječite govornike vidimo kao ribe bezglasne pred Tobom, Bogorodice, jer ne mogu objasniti kako si i djevojka ostala i u stanju bila roditi. Mi pak, diveći se tajni, vjerom kličemo:

Raduj se, posudo Božje mudrosti!

Raduj se, riznico Njegova promisla!

Raduj se, jer si pokazala da su mudraci nemudri!

Raduj se, jer si krasnorječivce izobličila kao mutavce!

Raduj se, jer strašni istraživači zaludješe!

Raduj se, jer tvorci basni bijahu uništeni!

Raduj se, jer si rastrgla varljivo mudrovanje Atenjana!

Raduj se, jer puniš mreže ribarâ!

Raduj se, jer izvlačiš iz dubine neznanja!

Raduj se, jer mnoge prosvjećuješ znanjem!

Raduj se, lađo onih koji se žele spasiti!

Raduj se, pristanište plovaca života!

Raduj se, Zaručnice djevičanska!

Kondak 10.

Stvoritelj svega, želeći spasiti svijet, svojevoljno dođe k njemu; i mada je kao Bog – pastir, radi nas se javi kao čovjek; jer pozvavši slično sličnim, kao Bog čuje: Aleluja!

Ikos 10.

Bogorodice Djevo, Ti si utvrda za djevojke i za sve koji ti se utječu, jer te tako, prečista, ustroji Tvorac neba i zemlje, koji je boravio u utrobi Tvojoj, i naučio sve da ti kliču:

Raduj se, stupe djevičanstva!

Raduj se, vrata spasenja!

Raduj se, predvodnice duhovne obnove!

Raduj se, davateljice božanske dobrote!

Raduj se, jer si preporodila sramno začete!

Raduj se, jer si lišene uma obdarila umom!

Raduj se, jer si uništila upropastitelja duša!

Raduj se, jer si rodila Sijača čistoće!

Raduj se, palačo besjemene udaje!

Raduj se, jer si vjerne sjedinila s Gospodinom!

Raduj se, divna odgajateljice djevojaka!

Raduj se, Djevice uresiteljice svetih duša!

Raduj se, Zaručnice djevičanska!

Kondak 11.

Svaka pjesma koja se trudi rasprostrijeti se na mnoštvo milosrđa Tvog, doživljava poraz, jer kada bismo ti, Sveti Care, prinijeli onoliko pjesama koliko je pijeska, ni onda ne bismo učinili ništa dostojno onoga što Ti daješ nama koji ti kličemo: Aleluja!

Ikos 11.

Kao svjetlonosnu buktinju koja svijetli onima što su u tami, vidimo Svetu Djevicu. Jer Ona, zapalivši nematerijalnu svjetlost, vodi sve božanskom znanju, prosvjećujući um sjajem, a slavi se ovim poklicima:

Raduj se, zraku Duhovnog Sunca!

Raduj se, blistanje Nezalazne Svjetlosti!

Raduj se, munjo koja osvjetljuješ duše!

Raduj se, jer kao grom zaprepašćuješ neprijatelje!

Raduj se, jer iz tebe izlazi sjajno prosvjećenje!

Raduj se, jer ispunjavaš rijeku koja obilno teče!

Raduj se, jer oslikavaš sliku kupelji!

Raduj se, jer uklanjaš nečistoću grijeha!

Raduj se, vrelo, koje umiva savjest!

Raduj se, čašo koja toči radost!

Raduj se, mirise Kristova miomira!

Raduj se, živote otajstvenog veselja!

Raduj se, Zaručnice djevičanska!

Kondak 12.

Jer poželje podariti oproštenje starih dugova, približi se sâm onima koji se bijahu udaljili od Njegova blagoslova: i, poderavši obveznicu, čuje od svih ovo: Aleluja!

Ikos 12.

Opijevajući Tvoj Porod, Bogorodice, mi i Tebe slavimo kao živi hram; jer Gospod, koji sve drži rukom, boraveći u utrobi Tvojoj, posveti te, proslavi te, i nauči sve da ti kliču:

Raduj se, Svetinjo Boga Logosa!

Raduj se, jer svetošću nadilaziš Svetinju nad svetinjama!

Raduj se, Kovčeže pozlaćeni Duhom!

Raduj se, neiscrpna riznico života!

Raduj se, skupocjena kruno pobožnih careva!

Raduj se, časna pohvalo bogobojaznih svećenika!

Raduj se, Crkve nepokolebivi stupe!

Raduj se, nerazrušiva utvrdo carstva!

Raduj se, jer se Tobom uzdižu pobjedne zastave!

Raduj se, jer se Tobom obaraju neprijatelji!

Raduj se, tijela moga iscjeljenje!

Raduj se, duše moje spasenje!

Raduj se, Zaručnice djevičanska!

Kondak 13.

O, svehvalna Mati, koja rodi Riječ svetiju od svih svetih, primivši sadašnji prinos, izbavi sve od svake napasti, i oslobodi budućih muka sve koji ti kliču: Aleluja! (оvaj kondak se čita tri puta)

Ikos 1.

Anđeo prvak bi poslan s neba da kaže Bogorodici: Raduj se! I gledajući te, Gospode, utjelovljena bestjelesnim glasom, bijaše zaprepašten, i stajaše kličući joj ovo:

Raduj se, Tobom će radost zablistati!

Raduj se, Tobom će prokletstvo iščeznuti!

Raduj se, pozivanje natrag paloga Adama!

Raduj se, izbavljenje Eve od suza!

Raduj se, visino nedostižna za ljudske misli!

Raduj se, dubino nesaglediva i za anđeoske oči!

Raduj se, jer si prijestolje Cara!

Raduj se, jer nosiš Nositelja svega!

Raduj se, zvijezdo koja objavljuje Sunce!

Raduj se, utrobo božanskog utjelovljenja!

Raduj se, jer se tobom obnavlja stvorenje!

Raduj se, jer Tobom Tvorac postaje dijete!

Raduj se, Zaručnice djevičanska!

Kondak 1.

Tebi, Bogorodice, vojvotkinji koja se bori za nas, mi, sluge Tvoje, uznosimo pobjedne i zahvalne pjesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, jer imaš nepobjedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo: Raduj se, Zaručnice djevičanska!

Priredio: Miodrag Vojvodić | Bitno.net

Objavljeno: 18. prosinca 2016.

Možda vam se svidi