Kako nam otkriva Sveto pismo, Duh Sveti čini prekrasne stvari u životu svakog vjernika. Ovo su samo neke od njih…

1. Duh Sveti nas upućuje u svu istinu (Iv 16,13).

2. Duh Sveti nas uči moliti (Rim 8,26-27; Jd 1,20).

3. Duh Sveti donosi slobodu (2 Kor 3,17).

4. Duh Sveti nam daje radost (1 Sol 1,6).

5. Duh Sveti nas tješi (Dj 9,31).

6. Duh Sveti daje vječni život (Gal 6,8).

7. Duh Sveti nam daje snagu (Lk 4,14; 24,49; Rim15,19; Dj 1,8).

8. Duh Sveti nam doziva u pamet sve što je Isus rekao (Iv 14,26).

9. Duh Sveti prebiva u nama (Rim 8,9; 1 Kor 3,16; 2 Tim 1,14; Iv 14,17).

10. Duh Sveti nas vodi (Rim 8,14; Gal 5,18; Mt 4,1; Lk 4,1).