Preporučimo duše u čistilištu Isusu Kristu i njegovoj Majci, posebno duše naših rođaka, dobročinitelja, prijatelja i neprijatelja; osobito one za koje smo dužni moliti, izrecimo molitve na njihovu nakanu, zamislimo se nad teškim patnjama koje su ti zaručnici Kristovi izdržali.

Krunica za duše u čistilištu

Devet se dana moli krunica sa žalosnim otajstvima. Umjesto Slava Ocu govori se POKOJ VJEČNI…

Prije svake desetice mole se sljedeće molitve:

1. Prije prve desetice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojemu znoju, koji si za nas siromašne grješnike prolio na Maslinskoj gori, smiluj se dušama u čistilištu, oslobodi ih od njihova straha i gorčine i tješi ih kaležom nebeske utjehe.

2. Prije druge desetice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojemu bolnom bičevanju što si za nas siromašne grješnike trpio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, odstrani od njih bič svoje srdžbe i pokloni im vječno olakšanje.

3. Prije treće desetice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojemu bolnom krunjenju što si za nas siromašne grješnike strpljivo podnosio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, daj im krunu vječne slave.

4. Prije četvrte desetice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojemu teškom nošenju križa što si za nas siromašne grješnike strpljivo podnosio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, uzmi im teško breme njihovih trpljenja i vodi ih u vječno veselje.

5. Prije pete desetice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojemu bolnom raspeću što si za nas grješnike tako strpljivo podnosio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, prikloni im svoje sveto lice i dopusti da još danas uđu u raj.

U nekim se predjelima dodaje još jedna desetica:
…blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka se smiluje vjernim mrtvima.

Na kraju krunice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojih svetih pet rana i svojoj prolivenoj krvi, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, posebno našim roditeljima, rodbini, dušobrižnicima i dobročiniteljima. Iscijeli njihove bolne rane i daj im svoje izbavljenje. Smiluj se u svojoj beskrajnoj ljubavi i (našim) nakanama… i pokloni po zagovoru dragih duša svako uslišanje i pomoć što te najviše proslavlja i mojoj duši služi na vječni spas. Amen.

Dragi Spasitelju, budi tako dobar, daj da tvoja predragocjena krv teče u čistilište, gdje trpe siromašne duše. Ah, one trpe teško, budi im milostiv! Čuj našu molitvu i uzmi siromašne duše još danas u nebo. Amen.

*Priređeno prema tekstu iz knjižice “Za duše u čistilištu” o kojoj više možete saznati na linku ovdje.