PRVI ZAZIV

Anđele čuvaru, ljubljeni moj zaštitniče, zahvaljujem ti na posebnoj brizi kojom štitiš moja duhovna i tjelesna dobra i, molim te, zahvali u moje ime Božjem milosrđu koje se udostojalo dati meni za čuvara tebe, jednoga od nebeskih knezova.

Oče naš…

Zdravo, Marijo…

Slava Ocu…

Božjem obećanju, čuvaj mene noću, danju. Osobito pak me brani da mi dušu grijeh ne rani. A kad s ovog svije-ta pođem, sretno da u nebo dođem, da se ondje s tobom mogu vječno klanjat’ dragom Bogu. Amen.

DRUGI ZAZIV

Anđele čuvaru, molim te za oproštenje za sve čim sam te ožalostio, kada sam pred tvojim očima kršio sve-ti Božji zakon usprkos tvojim opomenama i, molim te, isprosi mi milost da dostojnom pokorom nadoknadim sve prošle grijehe te da sve više rastem u ljubavi i služe-nju Bogu i u pobožnosti Majci Božjoj, Kraljici anđela.

Oče naš… Zdravo, Marijo… Slava Ocu…

Anđele, čuvaru mili…

TREĆI ZAZIV

Anđele čuvaru, molim te da uvećaš svoja sveta nasto-janja kako bih nadvladao sve zapreke na putu rasta u kre-postima, oslobodio se svih zala koja tište moju dušu te ustrajao u dužnu poštovanju tvoje prisutnosti, sa straho-poštovanjem prihvaćao tvoje opomene i vjerno slijedio tvoje poticaje te tako zaslužio jednoga dana biti dostojan popuniti neko od mjesta koja su ostala prazna pobunom neposlušnih anđela i tako s tobom vječno slavio Boga.

Oče naš… Zdravo, Marijo… Slava Ocu…

Anđele, čuvaru mili…

(Prevedeno iz “Manuale di Filotea” koji je napisao svećenik Giuseppe Riva, penitencijar iz Milana; objavljeno s imprimaturom 30. siječnja 1897.; Vic. Gen. can. Arcangeli, Bergomi.)

Litanije anđelu čuvaru

Gospodine smiluj se!
Kriste smiluj se!
Gospodine smiluj se!
Kriste čuj nas!
Kriste usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, kraljice anđela, moli za nas
Sveti anđele, čuvaru moj,
Sveti anđele, glavaru moj,
Sveti anđele, pazitelju moj,
Sveti anđele, savjetniče moj,
Sveti anđele, štitniče moj,
Sveti anđele, brizniče moj,
Sveti anđele, prijatelju moj,
Sveti anđele, tješitelju moj,
Sveti anđele, brate moj,
Sveti anđele, učitelju moj,
Sveti anđele, pastiru moj,
Sveti anđele, svjedoče moj,
Sveti anđele, pomagaču moj,
Sveti anđele, stražaru moj,
Sveti anđele, suradniče moj,
Sveti anđele, zastupniče moj,
Sveti anđele, ravnatelju moj,
Sveti anđele, branitelju moj,
Sveti anđele, vođo moj,
Sveti anđele, propovjedniče moj,
Sveti anđele, rasvjetlitelju moj,

Jaganjče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče božji, koji uzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Gospodine smiluj se!
Kriste smiluj se!
Gospodine smiluj se!
Kriste čuj nas!
Kriste usliši nas!

Pomolimo se.

Bože, koji si neizrecivim promislom udostojao se odrediti svete anđele svoje, da nas čuvaju: podijeli nam, molimo Te, da nas njihovo čuvanje obrani i da se njihovim vječnim društvom obradujemo. Amen.