Devetnica Duhu Svetomu stara je kršćanska tradicija po kojoj Crkva ohrabruje vjernike da se na najbolji mogući način pripreme za silazak Duha Svetoga. “Otac vaš s neba obdarit će Duhom Svetim one koji ga zaištu!” (Lk 11,13)

Dođi, Duše Presveti,
Sa neba nas posjeti
Zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih,
Djelitelju dara svih,
Dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag,
Ti nebeski goste drag,
Pun miline hlade tih.

Umornima odmore,
U vrućini lahore,
Razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog,
Sjaj u srcu puka svog,
Napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega,
Čovjek je bez ičega,
Tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj,
Suha srca zalivaj,
Vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene,
Zagrij grudi ledene,
Ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju,
Što se u te ufaju,
Sedam svojih dara daj.

Daj nam krjepost zaslužnu
I smrt lijepu, blaženu,
Daj vjekovit svima raj!
Amen. Aleluja!

Slijedi molitva prema nakani pojedinog dana.

 

Prvi dan – Dar mudrosti

Nakon Zaziva Duhu Svetomu:

Pomolimo se. Obasjaj, Gospodine, naše osjećaje svjetlom svojega Duha, da bismo trajno bili vjerni tebi koji si nas stvorio svojom mudrošću te nas vodiš svojom providnošću. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 5, 13-16)

“Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze. Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.”

Bože, ti u ludosti Križa očituješ koliko je Kristova misao udaljena od razmišljanja ovoga svijeta. Ulij u nas evanđeosku mudrost, da bismo oživljeni nadom Duha postali svjetlo i sol zemlje. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

Drugi dan – Dar razuma

Nakon Zaziva Duhu Svetomu:

Pomolimo se. Gospodine, nadahnjuj u svojoj očinskoj dobroti misli i nakane svojega naroda koji ti se moli, da vidi ono što ima činiti i smogne snage to ispuniti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 24, 44-49)

Reče Isus: „To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.“ Tada im otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: „Ovako je pisano: ‘Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje na otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci. I evo, ja šaljem na vas Obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u Silu odozgor.“

Bože, naš Oče, ti si se objavio u Kristu. Ulij u nas dar razuma, da, prodirući u dubine tvoje riječi, iskusimo njezinu slatkoću i snagu. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

Treći dan – Dar savjeta

Nakon Zaziva Duhu Svetomu:

Pomolimo se. Bože, ti si nam poslao svojega Sina, riječ istine. Osnaži nas svojim Duhom savjeta, da budemo spremni odgovoriti svima koji zatraže razlog nade koja je u nama. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv, 16, 12-15)

“Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.”

Svemogući milosrdni Oče, učini nas poslušnima glasu Svetoga Duha i udijeli nam milost njegova savjeta u izgubljenosti, svjetlo njegova vodstva u trpljenju, radost njegove podrške u tuzi i njegovu prijateljsku prisutnost u samoći. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

Četvrti dan – Dar jakosti

Nakon Zaziva Duhu Svetomu:

Pomolimo se. Oče, ti si na križu svojega Sina objavio nepobjedivu snagu svoje ljubavi. Jakošću osnaži naša srca, da se, potaknuti i oživljeni Duhom Svetim, hrabro borimo protiv nasrtaja zla. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Čitanje svetoga Evanđelja po Ivanu (Iv 12, 20-28)

“Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato i dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!”

Bože, jakosti onih koji se u te ufaju, dobrostivo poslušaj naše molitve i budući da u svojoj slabosti ništa ne možemo bez tvoje pomoći, priteci nam svojom milosti, da ti, vjerni tvojim zapovijedima, omilimo u nakanama i djelima. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

Peti dan – Dar znanja

Nakon Zaziva Duhu Svetomu:

Pomolimo se. Bože, ti si nas svojim Duhom posinjenja učinio sinovima i kćerima svjetla. Molimo te da nas nikad ne obavije tama zablude, već da uvijek svijetlimo istinom. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 14, 15-1726)

“Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Branitelj – Duh, kojega će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.”

Milosrdni Oče, neka nas tvoja pomoć uvijek prati da budemo pozorni na glas Duha, da uzmognemo spoznati što je sukladno s tvojom voljom te to slijedimo riječima i djelima. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

Šesti dan – Dar pobožnosti

 Nakon Zaziva Duhu Svetomu:

Pomolimo se. Gospodine, nek nas tvoja milost uvijek nadahnjuje i prati da, podržani očinskom pomoći, budemo sveudilj usmjereni na dobro. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 12, 33-34)

“Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.”

Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže. Daj narodu svojem da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš te u nestalnosti zemaljskoga života onamo smjera naše srce gdje su prave radosti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 

Sedmi dan – Dar straha Božjega

Nakon Zaziva Duhu Svetomu:

Pomolimo se. Bože, izvorište svakoga dobra, bolji si nego zaslužujemo. Budi nam milosrdan: otpusti grijehe kojih se savjest plaši, a daruj nam i ono što ne umijemo moliti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 7, 11-16)

“Uputi se Isus u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet. Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada. Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: „Ne plači!“ Pristupi zatim, dotače se nosila; nosioci stadoše, a on reče: „Mladiću, kažem ti, ustani!“ I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci. Sve obuze strah te slavljahu Boga govoreći: „Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!“

Bože, stvoritelju neba i zemlje, ti si svojom riječju svemu darovao život. Izlij na Crkvu snagu svojega Duha, kako bi svakom čovjeku objavio čudesa novoga stvorenja, započetoga uskrsnućem tvojega Sina. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

Osmi dan – Za jedinstvo Crkve

Nakon Zaziva Duhu Svetomu:

Pomolimo se. Duše svetosti, božanski dahu koji pokreće svemir, dođi i obnovi lice zemlje. Pobudi u kršćanima želju za punim jedinstvom, da budu u svijetu djelotvorni znak i oruđe najprisnijega sjedinjenja s Bogom i jedinstva čitavoga ljudskoga roda.

Slava Ocu…

Duše zajedništva, dušo i potporo Crkve, daj da bogatstvo milosnih darova i službi pridonese jedinstvu Tijela Kristova; daj da se svi vjernici – i laici i zavjetovani i zaređeni – natječu u revnosti oko izgradnje jedinstvenoga Kraljevstva Božjega.

Slava Ocu…

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

Deveti dan – Obnova sakramenta Potvrde

Nakon Zaziva Duhu Svetomu:

Pomolimo se. Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjesi vazda radujemo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

U svetoj vazmenoj noći obnovili smo krsna obećanja. Sada zazovimo obnovljeno duhovno pomazanje Duha Branitelja i Tješitelja, kako bi u nama rasla zauzetost za zajedništvo i naše poslanje.

1. Nestvoreni Duše, praizvorna snago svemira, posvećujuća snago Crkve, oživi u nama darove krštenja i potvrde. Molimo te:

Dođi, Duše Sveti.

2. Duše života, dahu ljubavi, snago provrela s Križa, ojačaj u srcima svojih vjernika zauzetost da živimo kao rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod Bogu stečen. Molimo te:

Dođi, Duše Sveti.

3. Očev Duše i Duše Sina, sašao nad Djevicu, darovan apostolima, pokreći i učini plodnom Crkvu potporom sedmerostrukog dara. Molimo te:

Dođi, Duše Sveti.

Slijedi Apostolsko vjerovanje:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega…

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici klarise-zg.hr.

Bitno.net