Kratka devetnica anđelu čuvaru

1. O moj dobri anđele čuvaru, pomozi mi zahvaliti Bogu koji se udostojao odrediti te meni za čuvara. Anđele, čuvaru mili! Svojom snagom me zakrili. Prema Božjem obećanju, čuvaj mene noću, danju. Osobito pak me brani da mi dušu grijeh ne rani. A kad s ovog svijeta pođem, sretno da u nebo dođem, da se ondje s tobom mogu vječno klanjat dragom Bogu. Amen.

2. Anđele čuvaru, nebeski kneže, isprosi mi pokajanje i oproštenje za sve uvrede kojima sam povrijedio Boga i tebe ne brinući se za tvoje savjete i prijekore. Anđele, čuvaru mili…

3. Anđele čuvaru, ljubljeni moj zaštitniče, utisni u moju dušu duboko poštovanje prema tebi, da se nikada više ne drznem učiniti nešto čime bih te ožalostio. Anđele, čuvaru mili…

4. Anđele čuvaru, samilosni moj liječniče, pouči me o lijeku moje duše da ozdravim od zala koja je pritišću. Anđele, čuvaru mili…

5. Anđele čuvaru, moj vođo, isprosi mi snagu da nadvladam sve zapreke na koje nailazim na putu rasta u krepostima kako bih strpljivo podnosio progonstva ovog života. Anđele, čuvaru mili…

6. Anđele čuvaru, moćni moj zagovorniče, isprosi mi milost da spremno slušam tvoja sveta nadahnuća te tako u svemu uskladim svoju volju s voljom Božjom. Anđele, čuvaru mili…

7. Anđele čuvaru, čisti duše koji si zapaljen Božjom ljubavlju, isprosi mi milost da i ja budem zapaljen plamenom te ljubavi, skupa s pravom pobožnošću prema uzvišenoj Kraljici anđela i mojoj dobroj Majci. Anđele, čuvaru mili…

8. Anđele čuvaru, divni moj skrbniče, pomozi mi da dostojno odgovorim na tvoju ljubav i dobročinstva koja činiš prema meni te da se potrudim oko širenja pobožnosti prema anđelima. Anđele, čuvaru mili…

9. Anđele čuvaru, sveti službeniče Previšnjega, isprosi mi kod njegova beskrajnog milosrđa da jednog dana dođem u Nebo i budem dostojan popuniti neko od mjesta koja su ostala prazna pobunom neposlušnih anđela. Anđele, čuvaru mili…

(Prevedeno iz knjige “Manuale di Filotea” koju je napisao svećenik Giuseppe Riva, penitencijar iz Milana. Objavljeno s Imprimaturom 30. siječnja 1897; Vic. Gen. can. Arcangeli, Bergomi)

Litanije anđelu čuvaru

Gospodine smiluj se! – Kriste smiluj se!

Gospodine smiluj se! – Kriste čuj nas!

Kriste usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, kraljice anđela, moli za me!

Sveti anđele, čuvaru moj,

Sveti anđele, glavaru moj,

Sveti anđele, pazitelju moj,

Sveti anđele, savjetniče moj,

Sveti anđele, zaštitniče moj,

Sveti anđele, brižniče moj,

Sveti anđele, prijatelju moj,

Sveti anđele, tješitelju moj,

Sveti anđele, brate moj,

Sveti anđele, učitelju moj,

Sveti anđele, pastiru moj,

Sveti anđele, svjedoče moj,

Sveti anđele, pomagaču moj,

Sveti anđele, stražaru moj,

Sveti anđele, suradniče moj,

Sveti anđele, zastupniče moj,

Sveti anđele, ravnatelju moj,

Sveti anđele, branitelju moj,

Sveti anđele, vođo moj,

Sveti anđele, propovjedniče moj,

Sveti anđele, rasvjetitelju moj,

Jaganjče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Gospodine smiluj se! – Kriste smiluj se!

Gospodine smiluj se! – Kriste čuj nas!

Kriste usliši nas!

Pomolimo se: Bože, koji si se neizrecivim promislom udostojao odrediti svete anđele svoje da nas čuvaju podijeli nam, molimo te, da nas njihovo čuvanje obrani i da se njihovim vječnim društvom obradujemo. Amen.

Monfortanci.com | Bitno.net