Od 18. do 25. siječnja održava se u sjevernom dijelu zemljine hemisfere tjedan molitve za jedinstvo kršćana. Započeo ga je godine 1907. Pavao Wattson, tada još član i službenik Episkopalne crkve u Americi, i nazvao ga “Molitvena osmina za sjedinjenje”, i obavljao ga u tjednu između tadašnjega blagdana Katedre sv. Petra u Rimu i Obraćenja sv. Pavla. Wattson je g. 1909. stupio u Katoličku Crkvu i osnovao pokret zvan “Atonement”, tj. pokret pomirenja. Umro je godine 1940. u Rimu, ali je njegova molitvena osmina kao njegov duhovni testament ostala i poslije njega. Odobrili su je pape od Pija X. do Pavla VI. Pokret “Atonement” ima danas svoju središnjicu u Rimu u samostanu sv. Onufrija na Janikulu.

Od Watsonova doba su se shvaćanja o radu za jedinstvo promijenila, pa je tako i Svjetska molitvena osmina poprimila nove naglaske. Najmjerodavniji nam je dokument o toj stvari Dekret o ekumenizmu 2. vatikanskog sabora.

On u 8. broju kaže: “Obraćenje srca i svetost života, zajedno s privatnim i javnim molitvama za jedinstvo kršćana, valja smatrati kao dušom svega ekumenskog gibanja i mogu se s pravom nazvati duhovnim ekumenizmom. Te zajedničke molitve su bez dvojbe vrlo uspješno sredstvo da izmole milost jedinstva, one su izvorno očitovanje veza kojima su katolici još povezani s rastavljenom braćom; “jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam ja među njima”.

Svaki svjestan katolik nastojat će bar molitvom sudjelovati u ekumenskom radu Crkve. Tjedan molitve posebna je prilika za to, jer u njemu sudjeluju milijuni kršćana svih vjeroispovijesti.

Josip Antolović, SJ | Bitno.net

* Molitveni tekstovi osmine za jedinstvo kršćana 2019. godine posvećeni su razmatranju odabranih tema, a možete ih preuzeti na linku OVDJE.