Preko Papinskih misijskih djela Crkva te nedjelje poziva na molitvenu i materijalnu pomoć za evangelizaciju svijeta. I ove godine, papa Franjo nas potiče da na Svjetski dan misija, ali i svakoga dana budemo misionari tako što ćemo živjeti svoj „poziv da iziđemo iz sebe samih iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu pokazuje se kao prilika za solidarnost, služenje, posredovanje“.

Dok molimo i odgovaramo na Svjetski dan misija ovdje u domovini, povezujemo se s proslavama koje se održavaju u svakoj župi, sjemeništima i bogoslovijama, školama i samostanima diljem svijeta. Zajedno s Kristovom Crkvom pozvani smo pružiti molitvenu i materijalnu podršku najugroženijima u misijskim zemljama.

Tijekom misijskog kroz mjeseca listopada župne zajednice su se pripremale animacijskim materijalima koje su pripremila Papinska misijska djela – brošuru, čiji sadržaj donosi razna promišljanja na temu misija, različite liturgijske i animacijske materijale, te plakat i letak. Svi su ovogodišnji misijski materijali obilježeni duhom službenice Božje Pauline Jaricot, laikinje koja je osnovala Djelo za širenje vjere (koje se slavi kao Misijska nedjelja), a koja će uskoro biti proglašena blaženicom.