Na sutrašnjem svečanom misnom slavlju u Blaju, papa Franjo će beatificirati sedam grkokatoličkih biskupa, ubijenih između 1950. i 1970. od strane komunističkog režima u Rumunjskoj.

Postulator kauze za beatifikaciju i vicerektor rumunjske bogoslovije u Rima, vlč Vasile Man tim je povodom izjavio kako je „puk ove biskupe već smatrao mučenicima zbog njihovog svjedočenja vjere, zbog njihove hrabrosti i zbog vjernosti Svetom Ocu i rimskoj Crkvi“.

Službeno priznanje podnesenog mučeništva „iz mržnje prema vjeri“ biskupa Valeriua Traiana Frentiua, Vasila Aftenia, Ioana Suciua, Tita Livia Chinezua, Ioana Balana, Alexandra Rusa, i Iulia Hossua proglašeno je u ožujku ove godine.

Svaki od navedenih biskupa bio je uhićen, bačen u zatvor ili logor sve dok nisu umrli od izolacije, hladnoće, gladi, bolesti ili teškog rada. Većini od njih nije uopće bilo suđeno, a pokopani su u neoznačenim grobnicama i bez pogreba.

„Trebamo ličnosti koje će nas podučiti čvrstini, vjernosti i ispravnim principima, koje će nas podučiti kako se čvrsto držati naših stavova“, rekao je postulator Man, koji je objasnio kako je svaki od biskupa mogao biti pušten na slobodu da su bili spremni napustiti Katoličku Crkvu i postati pravoslavci, pod režimskim planom „unifikacije Crkve“, započetim 1948.

Sedmero prelata nisu bili jedini rumunjski svećenici koji su trpjeli progon od strane komunističkih vlasti. Najmanje 600 članova katoličkog klera uhićeno je uz naredbu da pronađu drugi posao u pokušaju da se Grkokatolička Crkva u Rumunjskoj pripoji Pravoslavnoj. Mnogi su tijekom progona Crkve ubijeni, a broj rumunjskih grkokatolika spao je s 2 000 000 iz 1948. na svega oko 200 000.

Ivo Džeba | Bitno.net