Kongregacija za bogoštovlje i stegu sakramenata je u srijedu 16. prosinca objavila Dekret kojim se svećenicima daje mogućnost da u ovogodišnjem božićnom vremenu slave četiri mise na svetkovinu Božića, svetkovinu Marije Bogorodice i svetkovinu Bogojavljenja, uz dopuštenje mjesnog ordinarija.

Dekret kojeg potpisuju prefekt Kongregacije kardinal Robert Sarah i tajnik nadbiskup Artur Roche, objavljen je na mrežnim stranicama spomenute Kongregacije, a njegovim donošenjem želi se omogućiti sudjelovanje što većeg broja vjernika na liturgijskim slavljima tijekom božićnog vremena, a uz poštivanje uputa nadležnih crkvenih i civilnih vlasti s obzirom na pandemiju koronavirusne bolesti.

Sâm Dekret donesen je budući da svećenik, po propisima Zakonika kanonskoga prava, može u danu slaviti tri mise: „Ako nema dovoljno svećenika, mjesni ordinarij može dopustiti da svećenici zbog opravdanog razloga slave misu dvaput dnevno; dapače, kad to zahtjeva pastoralna potreba, i triput nedjeljama i zapovijedanim blagdanima“ (kan. 905 §2).