Kardinal Robert Sarah, prefekt Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu te jedan od najmoćnijih kardinala u Vatikanu, ponovno je ustvrdio kako bi svećenici svetu misu trebali slaviti okrenuti prema liturgijskom istoku (lat. ad orientem).

Za razliku od prvog puta kada je to spomenuo u intervjuu za francuski katolički časopis Famille Chrétienne, njegov zadnji prijedlog, iskazan prilikom predavanja na seminaru Sacra Liturgia UK, izgleda, ima punu podršku pape Franje.

“Zaista, kad sam u travnju bio na audijenciji kod Svetog Oca, on me zatražio da ispitam kako napraviti reformu reforme i obogatiti dva oblika rimskog obreda (redovni oblik – novus ordo i izvanredni oblik – tradicionalna latinska misa, op. a.). To je delikatan posao te od vas tražim strpljenje i molitvu, ali ako želimo vjerno implementirati Sacrosanctum Concilium, ako želimo ispuniti čežnju Koncila, to je ozbiljno pitanje koje se mora pažljivo proučiti i djelovati u skladu s potrebnom jasnoćom i razboritošću”, rekao je kardinal Sarah prilikom predavanja.

Ovo je začudilo mnoge s obzirom da se papu Franju često interpretira kao “liberala”, međutim Sarah odbacuje te ocjene.

“Opet ponavljam ono što sam već rekao, da me papa Franjo zamolio da nastavim rad na liturgiji koji je započeo papa Benedikt. Samo zato što imamo novog papu ne znači da su vizije njegovih prethodnika sada nevaljale. Dapače, kao što znamo, naš Sveti Otac Franjo ima veliko poštovanje prema liturgijskoj viziji i mjerama koje je implementirao papa Benedikt u čvrstoj vjernosti prema namjerama i ciljevima koncilskih otaca.”

Kardinal Sarah uputio je pritom konkretan prijedlog svim biskupima i svećenicima poručivši kako je “izrazito važno da se što prije vratimo redovnoj orijentaciji po kojoj su svećenici i narod zajedno okrenuti u istom smjeru – prema istoku, ili barem prema apsidi – Bogu koji dolazi”.

“Vaša vlastita pastoralna prosudba će odlučiti kada i kako je ovo moguće izvesti, ali možda je moguće započeti s tim ove godine, na prvu nedjelju došašća kada pristupamo Gospodinu ‘koji dolazi’ i koji ‘neće kasniti’.”

Kako javlja Catholic Herald, spomenute riječi dočekane su dugim i spontanim pljeskom okupljenih.

Tijekom predavanja istaknuto je i kako će “razboritost” i kateheze biti potrebne prilikom implementacije, međutim od svećenika je zatraženo da imaju povjerenja kako se radi “o nečemu dobrom za Crkvu, nečemu dobrom za narod”.

Biskupi prestanite slikati za vrijeme mise

Misa “ad orientem” nije jedina točka koje se kardinal dotaknuo u svom predavanju. Tako se osvrnuo i na biskupe koji nerijetko na velikim slavljima i misama vade mobitele i fotoaparate kako bi slikali i snimali. Sarah je to pak nazvao “svetogrđem“.

“Vidio sam svećenike i biskupe, obučene za slavlje svete mise, kako vade mobitele i kamere te ih koriste tijekom liturgije. To je loš pokazatelj načina na koji razumiju ono što rade kada stave liturgijsku odjeću koja nas presvlači u drugog Krista, i više od toga, ipse Christus, u samog Krista. Napraviti nešto takvo je svetogrđe. Ni jedan biskup, svećenik ili đakon, obučen za liturgijsko slavlje ili prisutan u svetištu ne bi trebao fotografirati, čak i na velikim koncelebriranim misama.”

Kardinal se osvrnuo i na latinski jezik rekavši kako treba pronaći “pravu ravnotežu između korištenja govornog i latinskog jezika u liturgiji”.

S obzirom da na kraju predavanja, koje je podrazumijevalo i pitanja od strane publike, nije bilo dovoljno vremena za odgovore, sva pitanja odgovorena su od strane kardinala te objavljena na Facebook profilu ‘Sacra Liturgia‘. U jednom odgovoru kardinal Sarah poseban je naglasak stavio na klečanje za vrijeme mise, naglasivši kako je klečanje (osim u slučaju bolesti) “izrazito bitno“.

“Gdje su klečanje i klanjanje iščezli iz liturgije trebaju biti vraćeni, osobito prilikom primanja našeg Gospodina u svetoj pričesti. Dragi očevi, gdje je god moguće i s pastoralnom razboritošću o kojoj sam ranije govorio, poučite vaše ljude ovom prekrasnom činu klanjanja i ljubavi. Kleknimo ponovno ispred našeg euharistijskog Boga u obožavanju i ljubavi.”

‘To je njegovo osobno mišljenje’

Nije dugo bilo potrebno da spomenuto predavanje kardinala Saraha podigne veliku prašinu među vjernicima. Neki su spomenuti prijedlog dočekali s oduševljenjem. Tako je biskup Dominique Rey, organizator spomenute konferencije, izjavio kako će poslušati kardinalov savjet i slaviti misu “ad orientem” u katedrali. Pritom je nadodao i da će poslati pismo svojim svećenicima te ih ohrabriti u činjenju istog.

Mnogi drugi, osobito na blogerskoj sceni, dočekali su ovu odluku s odobrenjem, međutim oduševljenje nije odjeknulo u svim krugovima.

Tako je o. Anthony Ruff, profesor liturgije, liturgijske glazbe i gregorijanskog pjevanja, na blogu PrayTell napisao: “Pitam se koliko će zbunjenosti ovaj prijedlog uzrokovati prije nego što bude jasno da se radi samo o privatnom mišljenju kardinala-prefekta? Također se pitam na koji će način papa Franjo slaviti dnevnu misu u kapeli Doma sv. Marte kad dođe advent?”

Hoće li pak ovaj prijedlog naići na plodno tlo i među hrvatskim biskupima, osobito kod kardinala Josipa Bozanića na čiji je poziv kardinal Sarah nedavno boravio u Zagrebu, ostaje nam za vidjeti.

Tino Krvavica | Bitno.net