“Pozdrav i blagoslov prijateljima misija iz Zambije u Africi gdje je sada u mjesecu listopadu sredina ljeta i najveće vrućine godine a narod se ipak priprema za sadnju kukuruza u očekivanju kiše koja ima početi uskoro.

Ovdje ljudi sada mole Boga da sadnja uspije, da kiše bude dovoljno, da urod bude bolji od prošle godine i da bi narod mogao preživjeti vrijeme gladi. No nadamo se da se narod ovdje neće ponašati kao onaj bogataš u današnjem evanđelju koji je nakon dobrog uroda mislio da sad ima sve što mu je potrebno i za ništa drugo ga nije briga. Afrikanci obično nisu takvi, oni su zadovoljni i s manjim i znaju dijeliti s onima koji imaju manje, ali napasti ima svugdje pa tako i ovdje. Zato je Božja Riječ svima potrebna.

Današnje evanđelje nam govori da ima većih vrijednosti i ljepota od toga da ti trbuh bude pun i da su ti zalihe velike, da su bankovni računi debeli i da ti bogatstvo ne daje sigurnost na koju se možeš osloniti. Afrikanci, barem ovi na selima udaljenim od grada i tamošnjih zastranjenja, još uvijek imaju osjećaj za druge više nego mnogi drugi. Opasnost uvijek postoji da se netko fokusira na sebe i svoje potrebe a isključi i ne vidi one druge oko sebe. To se dogodilo i ovima iz današnjeg evanđelja. Zatvoriti se u krug samo vlastitih interesa, bez otvorenih oči za okolinu vodi u depresiju i propast.

Među onima koji su Isusa slijedili našao se čovjek koji se progurao naprijed kroz mnoštvo s molbom da Isus svojim autoritetom posreduje u podjeli imetka u sporu s njegovim bratom. Isus sigurno nije imao ništa protiv da se baština pravedno podijeli i da ljudi tako žive u miru.

Pravednost je temelj mira i dobrih odnosa. Ipak je Isus prihvatio izazov i dublje pogledao u tog čovjeka svojim božanskim pogledom. Tu je našao nešto što ga je zabrinulo jer nije želio da se taj njegov učenik gubi u manje važnim stvarima i da u njemu prevlada potreba za ovozemaljskim. To je slično kad čovjek, iako sluša Isusa i za njim ide, i dalje ostaje pri svom i hoće da čak i Bog potvrdi da je u pravu. Nije važno ono što Isus preporučuje nego ono što ja hoću.

Da bi mu pomogao, a tako pomogao i nama danas, Isus donosi primjer o bogatašu kome je posao dobro krenuo, stekao je mnogo toga i sad kaže sam sebi, „jedi pij i uživaj, imaš dovoljno za mnoge godine“. A Bog mu kaže da je lud jer bi još noćas mogao biti pozvan na Božji sud i da smrt može sve njegove planove pokvariti. Time dobiva poruku onaj čovjek koji je doveo Isusa do ove prispodobe i mi s njime. Čovjek najprije živi od Božje Riječi, stavlja Riječ Božju na prvo mjesto, a u drugo se ne treba previše uzdati. Sve će ti se drugo pridodati, Bog će ti dati da imaš i drugo što ti je potrebno. U svijetu onog bogataša nije bilo mjesta za druge i kako oni žive, važno mu je bilo da si on sebi osigura a za drugo ga nije briga. Vidimo iz prispodobe kako to onda izgleda.

Misijska nedjelja nam donosi poruku da u našem svijetu treba biti mjesta za druge, a ne samo za nas same. Onaj bogataš nije ništa krivo učinio, nije ukrao ili varao, vjerojatno je stekao pošteno ono što je imao i u čemu je sad želio uživati. Ali vidimo koliko mu je to koristilo.

Misijska nedjelja nas želi otvoriti prema vrednotama koje dolaze od Boga i koje su istinske vrednote. U našem svijetu neka bude mjesta za druge kojima možemo pomoći. Isus je to pokušao s onim čovjekom koji mu je upao u riječ. Ne znamo da li je taj čovjek što shvatio od one lekcije koju mu je dao Isus. Bilo bi dobro da na njegovom primjeru mi to shvatimo.

Neka nas ova Misijska nedjelja još više otvori prema slušanju Isusove Riječi koja nas vodi u život i koja nas otvara prema Bogu i prema ljudima.

‘Biti previše zaokupljen samim sobom ne vodi dobru.'”