Provincijal Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, fra Josip Blažević, komentirao je jučer za portal Direktno.hr odnos Katoličke Crkve prema masonima, u svjetlu nedavnih tvrdnji pojedinaca kako Crkva nema ništa protiv masonerije.

“Pripadati Katoličkoj Crkvi i masoneriji je nespojivo. Crkva ne prihvaća i eksplicitno zabranjuje katolicima učlanjivanje u masoneriju. To su dva potpuno nespojiva svijeta i u tom smislu mi se moramo jasno opredijeliti pripadamo li Isusu Kristu ili masoneriji”, upozorio je fra Blažević.

Pri tome se pozvao na Zakonik kanonskog (crkvenog) prava u kojem stoji: “Tko se uključi u društvo koje rovari protiv Crkve, neka se kazni pravednom kaznom; tko pak takvo društvo promiče ili vodi neka se kazni zabranom bogoslužja.“

Prema objašnjenju fra Blaževića, masonski nauk relativizira sve religije, dogme i moral, pa tako i onaj katolički, stoga „njihovo poimanje istine nije spojivo s katoličkim poimanjem istine, ni sa stajališta kršćanske objave“.

Iako su masoni preuzeli određene kršćanske simbole, Blažević kaže kako su im dali ezoterijsku interpretaciju, pa premda su njihovi članovi obavezni vjerovati u Boga, oni „prihvaćaju deističku sliku svijeta; vjeruju da je Bog Veliki arhitekt, Stvoritelj svijeta, ali za njega nakon stvaranja nije više zainteresiran“.

Nije stoga čudno što se, prema riječima hrvatskog franjevca, vjernici koji se upisuju u masonska udruženja nalaze “u teškom grijehu i ne mogu pristupiti sv. pričesti”.

Otkrio je i kako je 2017. godine organizirao susret masona i predstavnika Katoličke Crkve, no do njega nikada nije došlo: “Organizirali smo međunarodni znanstveni simpozij i pozvali hrvatske masone da održe predavanje i javno objasne tko su zapravo masoni i što rade. Pokojni Marijan Hanžeković kao tadašnji vođa hrvatskih masona to je prvotno dobrohotno prihvatio da bi kasnije opozvao najavljeni dolazak masona.”

Bitno.net