O povijesti euharistijskih kongresa nedavno je za Radio Vatikan progovorio nadbiskup Piero Marini, predsjednik Papinskoga odbora za međunarodne euharistijske kongrese. Prvi je euharistijski kongres održan u Lilleu, u Francuskoj, 1881. godine. Tada su to bili kongresi koji su isticali ponajviše vidljivost, odnosno htjeli su istaknuti nazočnost katolikâ u sredini kao što je bila ona XIX. stoljeća, puna vlastî koje su bile protiv Katoličke Crkve, i potrebe kršćana da se pokažu. Sva je pozornost stoga bila usredotočena na euharistijsku procesiju, gotovo kao da se željelo ponovno osvojiti gradove. Poslije su euharistijski kongresi, nakon što je Pio X. pomaknuo dob za primanje Euharistije, postali prigoda za tisuće mladih koji su pristupali Prvoj Pričesti – rekao je nadbiskup. U vrijeme papinstva Pija XI. isticao se posebno misionarski vidik, jer su euharistijski kongresi izišli izvan granica Europe, počeli se održavati u Americi, itd.

Osvrćući se na temu kongresa, nadbiskup Marini je istaknuo da je tema nade središnja tema tog euharistijskog kongresa koji se održava na kontinentu na kojemu žive ponajviše mladi, i na kojemu je nada nužan čimbenik za gledanje u budućnost. Katolika je na Filipinima oko 100 milijuna, odnosno 80% stanovništva – napomenuo je nadbiskup te dodao da su stoga Filipini za nas, katolike, na neki način polazište za evangelizaciju Azije.

Bitno.net