Fra Stjepan Brčina organizirao je sa svojom evangelizacijskom zajednicom sa Svetog Duha ovu trodnevnu duhovnu obnovu koja pripada školi nove evangelizacije. Naglašava kako tečaj, koji upravo traje na ranču Kurilovec u blizini Zagreba, nastoji odgojiti nove evangelizatore koji će nastaviti prenositi velike istine vjere koje će sada iskusiti.

Dinamičan i kreativan, ovaj tečaj nije klasična obnova u kojoj su sudionici pasivni slušatelji, nego se mlade nastoji dovesti do iskustva živoga Boga i zapaliti u njihovim srcima živu vjeru za koju će se oduševiti i koju će hrabro svjedočiti u svojim sredinama, kamo god ih Gospodin pošalje.