Vatikanski kardinal zadužen za dijalog sa Židovima Kurt Koch uputio je pismo rabinima koji su izrazili negodovanje zbog toga što je papa Franjo tijekom opće audijencije održane 11. kolovoza kazao kako “Zakon ne daje život”, piše Crux.

Podsjetimo, predsjednik Vijeća Velikog izraelskog rabinata za dijalog sa Svetom Stolicom, rabin Rasson Arussi, u pismu upućenom Vatikanu napisao je kako “u svojoj homiliji Papa predstavlja kršćansku vjeru ne samo kao zamjenu za Toru, nego potvrđuje da ona više ne daje život što implicira da je židovska vjerska praksa u sadašnje vrijeme suvišna”, dodajući kako je to “sastavni dio naučavanja prezira prema Židovima i judaizmu”.

U svojem je odgovoru kardinal Koch objasnio teološku pozadinu Papinog komentara te istaknuo Franjinu ljubav prema židovskoj zajednici.

Pismo je upućeno na adrese rabina Rassona Arussija te rabina Davida Sandmela, predsjednika Međunarodnog židovskog vijeća za međureligijski dijalog.

Koch je rabinima poručio da “u obraćanju Svetog Oca vrijednost Tore nije umanjena, kao što je izrijekom potvrdio da se Pavao nije protivio Mojsijevom zakonu.”

“Pavao se držao Zakona, naglašavajući njegovo božansko porijeklo te mu pripisao ulogu spasenja u povijesti”, napisao je Koch dodajući kako izraz “Zakon ne daje život, ne nudi ispunjenje obećanja”, ne treba promatrati izvan biblijskog konteksta “nego ga treba uzeti unutar sveukupnog okvira pavlovske teologije”.

Iako kršćanstvo naučava da Isus Krist nudi novi put spasenja, to “ne znači da je Tora umanjena ili da više nije prepoznata kao ‘put spasenja za Židove’”, stoji u Kochovom pismu.

Švicarski kardinal je citirao i Papin govor iz 2015. upućen Međunarodnom vijeću kršćana i Židova kada je Franjo kazao: “Kršćani vjeruju da je Isus Krist Božja Riječ koja je tijelom postala u svijetu; za Židove Božja Riječ je prije svega prisutna u Tori. Obje vjerske tradicije pronalaze svoj temelj u jednom Bogu, Bogu Saveza koji se otkriva kroz svoju Riječ”.

U pismu Rabinima istaknuto je i da Papa na općoj audijenciji nije spominjao “moderno Židovstvo” te kako je njegov govor bio “razmatranje o pavlovskoj teologiji unutar povijesnog konteksta njegovog vremena”.

Koch je svoje pismo zaključio odbacujući mogućnost da bi se papa Franjo vraćao na takozvano “naučavanje prijezira” istaknuvši kako Sveti Otac “u potpunosti poštuje temelje židovstva i uvijek nastoji produbiti veze prijateljstva između dvaju vjerskih tradicija”.