Tri drevne mumije izložene u etnološkom odjelu „Anima Mundi“ Vatikanskih muzeja vraćaju se u Peru, priopćeno je iz Vatikana nakon potpisivanja odgovarajućega sporazuma u ponedjeljak 17. listopada.

Svečana predaja izvršena je u jutarnjim satima u Vatikanskim muzejima u nazočnosti predsjednika Uprave Države Grada Vatikana kardinala Fernanda Vérgeza Alzage i peruanskoga ministra vanjskih poslova Césara Rodriga Landa Arroyoa, kojega je primio i papa Franjo.

Gesta je to u sklopu duha integracije među kulturama na kojoj se temelji muzej „Anima Mundi“, koji je godine 1925. utemeljio papa Pio XI., nakon velikog uspjeha vatikanske izložbe. Papi je darovano stotine tisuća vrijednih djela iz cijeloga svijeta, također i Perua koji je poslao niz vrijednih artefakata koji predstavljaju kulturu i civilizaciju te zemlje, među njima i tri mumije.

Stare su više stoljeća, ali nije poznat točan datum njihova podrijetla te će se sada u Peruu poduzeti detaljna istraživanja kako bi se to odredilo. Nađene su u peruanskim Andama, na visini 3000 metara, na obali rijeke Ucayali, pritoke Amazone.

Povratak mumija rezultat je više od deset godina priprema, naime godine 2010. direktor muzeja „Anima Mundi“ o. Nicola Mapelli i tadašnji direktor Vatikanskih muzeja Antonio Paolucci pokrenuli su projekt povrata ljudskih ostataka, kao rezultat nastojanja da se oni ne smatraju umjetničkim ili kolekcionarskim predmetima. Prvi je takav primjer bio povratak ljudskih ostataka iz Ekvadora, navodi se u priopćenju.

Ovakvu odluku je pozdravio i peruanski ministar Landa kazavši: “Više negoli predmeti, oni su ljudska bića. To su ljudski ostaci koje treba pokopati ili dostojanstveno vrednovati tamo odakle dolaze, a to je upravo s Anda u Peruu.”

Peruanske mumije posljednji su primjerci ljudskih ostataka koje su još uvijek bile u kolekciji.

Uz spomenuto, Vatikan je u pregovorima s brojnim domorodačkim zajednicama diljem svijeta, posebice u Kanadi, o povratku nekih njihovih umjetnina i artefakata u domovinu, iako je dosad najveći dio napora Vatikana bio usmjeren na rad s domorodačkim predstavnicima i znanstvenicima kako bi bolje razumjeli predmete u svojoj zbirci te ih što točnije prikazali i opisali.