Predsjednik Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana kardinal Kurt Koch predstavio je u petak 4. studenoga dokument „Biskup i jedinstvo kršćana: ekumenski vademecum“, objavio je Vatican News.

Vodič namijenjen biskupima trebao bi ih ohrabriti i poslužiti im u radu na jedinstvu kršćana. Takav dokument zatražili su 2016. članovi Papinskog vijeća.

Izišao je u povodu obilježavanja 25. godišnjice enciklike sv. Ivana Pavla II. Ut unum sint i 60 godina otkako je sv. Ivan XXIII. ustanovio Vijeće.

Papa Franjo je u pismu u povodu 25. obljetnice enciklike poručio da je „služenje jedinstvu bitan vidik poslanja svakog biskupa, koji je ‚vidljivi izvor i temelj jedinstva‘“.

Novi vademecum temelji se na enciklici Ut unum sint, Dekretu Drugoga vatikanskog sabora o ekumenizmu Unitatis redintegratio i dva dokumenta Papinskog vijeća: Direktorij za primjenu načela i normi o ekumenizmu (1993.) i Ekumenska dimenzija u formaciji onih koji se posvećuju svećeništvu.

Dokument ima dva glavna dijela. Kardinal Koch rekao je da prvi objašnjava što se zahtijeva od Katoličke Crkve u ispunjavanju ekumenskog poslanja, napomenuvši da je potraga za jedinstvom prvenstveno izazov za katolike.

Drugi dio ispituje četiri načina na koje Katolička Crkva može komunicirati s drugim kršćanskim zajednicama. To su: duhovni ekumenizam, dijalog milosrđa, dijalog istine i dijalog života.

Kardinal Koch istaknuo je da dokument ne donosi samo načela nego nudi i „praktične preporuke“ koje biskupi mogu poduzeti na mjesnoj i pokrajinskoj razini.

Zaključio je predstavljanje podsjećajući na Papine riječi da je kršćansko jedinstvo putovanje i da će ako krenemo na njega s Kristom, On ostvariti jedinstvo. Izrazio je nadu da će Ekumenski vademecum biti pomoć biskupima i cijeloj Crkvi na putovanju prema punom zajedništvu za koje je Gospodin molio.