Prema njihovim podacima Sveti je Otac tijekom 2016. godine primio nekih 4 milijuna ljudi. To uključuje opće, posebne i jubilejske audijencije, liturgijska slavlja te Angelus i Regina Coeli. U priopćenju se podsjeća da je riječ o približnim podacima, koji se utvrđuju na temelju zahtjeva pristiglih Prefekturi za sudjelovanje na slavljima i na broju ulaznica koje je izdala Prefektura, također i na procjeni broja osoba prisutnih tijekom podnevne molitve i liturgijskih slavlja na Trgu svetoga Petra.

Najviše je vjernika bilo prisutno u ožujku i rujnu: u ožujku za vrijeme Velikoga tjedna, a u rujnu na kanonizaciji Majke Terezije iz Kalkute. Jasno je da se ovi podaci odnose na Papine aktivnosti u Vatikanu, a ne uključuju posjete rimskim dijecezama kao ni apostolske pohode i putovanja po Italiji i inozemstvu, gdje se papa Franjo susreo s milijunima ljudi.

Radio Vatikan | Bitno.net