Umjerenost kao stil života i obraćenje srca bile su glavne misli Papina nagovora prije marijanske molitve Anđeo Gospodnji.

Osvrćući se na današnja misna čitanja uputio je na lik i primjer svetoga Ivana Krstitelja, naročito u vrijeme Došašća, potom je pozvao na solidarnost s onima koji su morali napustiti svoju zemlju, podsjetivši da se sljedećih dana obilježavaju važne obljetnice: 50. obljetnica osnivanja Međunarodne organizacije za selioce, 60. obljetnica Konvencije o statusu izbjeglice te 50. obljetnica Konvencije o smanjenju broja osoba bez državljanstva.

U vrijeme Došašća napose je znakovit pokornički lik Ivana Krstitelja koji poziva na obraćenje. Govoreći o svetome Ivanu Krstitelju Sveti je Otac podsjetio da ga je Isus jednom suprotstavio svima koji žive u kraljevskim palačama i koji se raskošno odijevaju. Način života svetoga Ivana Krstitelja trebao bi potaknuti sve kršćane da umjerenost usvoje kao životni stil, naročito kad se pripremaju za blagdan Božića, kada je Gospodin – kako bi rekao sveti Pavao – od bogataša postao siromah da vi postanete bogataši njegovim siromaštvom – istaknuo je Benedikt XVI.

Ivan poziva na obraćenje koje Papa ovako opisuje: Njegovo je krštenje povezano sa jakim pozivom na novi način mišljenja i djelovanja, a naročito je povezano s navještajem Božjega suda, i skorim pomaljanjem Mesije, kojeg Ivan Krstitelj naziva „onaj koji je jači od mene“ i koji „će krstiti u Duhu Svetome“. Poziv Ivana krstitelja odnosi se na nutarnje obraćenje: Dok se pripremamo za Božić, važno je ući u sebe i iskreno provjeriti svoj život. Prepustimo se da nas rasvijetli zraka svjetlosti koja dolazi iz Betlehema, svjetlosti Onoga koji je „Najveći“, a postao je malen, „Najjačeg koji je postao nejak“ – potaknuo je Sveti Otac.

Papa je podsjetio da svi evanđelisti predstavljaju propovijedanje Ivana Krstitelja polazeći od proroka Izaije: „Glas viče: Pripravite Jahvi put kroz pustinju. Poravnajte u stepi stazu Bogu našemu.“ To pozivanje na knjige Staroga zavjeta koje govore o spasonosnom pothvatu Boga koji iz svoje tajnovitosti izlazi da sudi i spasi; njemu treba otvoriti vrata i pripremiti put – istaknuo je Benedikt XVI.

Nakon marijanske molitve Papa je svoj pogled upravio onima koji su morali napustiti svoje zemlje i koji traže solidarnost. Gospodinu povjeravam one koji, često prisilom, moraju napustiti svoju zemlju i nemaju državljanstva. Dok potičem na solidarnost prema njima, molim se za sve koji se zauzimaju za zaštitu i potporu toj braći u nevolji, izlažući se velim naporima i opasnostima – ustvrdio je Papa, a potom je hodočasnike na Trgu svetoga Petra pozdravio na raznim jezicima. Govoreći na francuskom ohrabrio ih je da se u Došašću ne straše nade iako ima teškoća u svijetu punom nesigurnosti i nasilja. (rv/bitno.net)