Papa

Ponovno objavljivanje dokumenata Svete Stolice, i privatnih dokumenata Svetoga Oca, nije više dvojbena – i objektivno uvredljiva – novinarska inicijativa, nego jasno poprima obilježja kriminalnog djela. Istaknuto je to u priopćenju Tiskovnoga ureda Svete Stolice, u kojemu potom stoji: “Svetomu su Ocu, ali i njegovim suradnicima i pošiljateljima poruka upućenih njemu, prekršena njihova osobna prava na privatnost i slobodu dopisivanja. Sveta Stolica nastavit će pratiti različite aspekte ovih čina kršenja privatnosti i dostojanstva Svetoga Oca – kao osobe, ali i kao vrhovne vlasti Crkve i vatikanske države – i poduzeti prikladne korake kako bi pred licem pravde odgovarali oni koji su nezakonito prikupili i zadržali povjerljive i tajne materijale i dalje ih širili, kao i koristili u komercijalne svrhe. Ako bude potrebno, u tu će svrhu biti zatražena i međunarodna suradnja”. (ika/bitno.net)