Na početku govora podsjetio je na glavne ovogodišnje događaje, od apostolskog putovanja u Meksiko i Kubu, do putovanja u Libanon, te na Biskupsku sinodu o novoj evangelizaciji i Godinu vjere, a nastavio je govoriti o obrani obitelji i o istinskoj biti ljudske slobode .

Govoreći o obrani obitelji Papa je rekao da obitelj nije samo „određeni društveni oblik“, nego je u njoj pitanje o čovjeku, što je čovjek i kako se ima odgajati da bude čovjek. Polazeći od promišljanja velikog rabina u Francuskoj Gillesa Bernheima Papa je objasnio razloge koji su doveli do sadašnje krize obitelji i pogrješnoga shvaćanja ljudske slobode, u konačnici do pogrešnoga shvaćanja ljudskog bića. Ne brani samo Crkva obitelj – ustvrdio je Sveti Otac, a potom upozorio na prijetnju koja dolazi od „filozofije seksualnosti“, od teorije roda prema kojoj spol ne bi određivao narav, nego je spol društvena uloga koju se proizvoljno može odabrati – primijetio je Benedikt XVI. dodajući: Razvidna je velika zabluda te teorije i antropološke revolucije koju ona promiče. Čovjek osporava to da mu tjelesnost određuje narav, da ona određuje ljudsko biće. Niječe vlastitu narav i odlučuje da ona nije unaprijed određena, nego da je on stvara. Prema biblijskom opisu stvaranja, ljudsku je narav stvorio Bog kao muško i žensko. Ta je dvojina bitna za ljudsko biće, ali sada čovjek osporava vlastitu narav, ostao je samo duh i volja. Manipuliranje naravi, što osuđujemo kad je u pitanju okoliš, glavni je čovjekov odabir glede njega samoga. Ne postoji više konkretni čovjek nego apstraktni koji odlučuje kakva će mu biti narav – ustvrdio je Benedikt XVI.

Ali ako ne postoji dvojina, odnosno muško i žensko stvorenje, onda ni obitelj nije stvorena, a u tom bi slučaju i djeca izgubila mjesto koje im je pripadalo i svoju vlastitu dostojnost. Ona više nisu pravni subjekt nego predmet, na što se ima pravo i što je moguće priskrbiti. Kada se sloboda činjenja pretvara u slobodu samostvaranja, onda se nužno niječe Stvoritelja i stvaranje čovjeka, a tako se izopačuje Božja slika u čovjeku. U borbi za obitelj u pitanju je sam čovjek. Stoga biva razvidno da se niječe čovječje dostojanstvo kada se niječe Bog. Tko brani Boga, brani čovjeka – naglasio je Papa dodajući: Crkva brani bit ljudskoga bića pred civilizacijom zaborava, koja samo poznaje sebe i svoje kriterije. Isto kao što neka osoba gubi vlastiti identitet kada izgubi pamćenje, tako bi i čovječanstvo izgubilo vlastiti identitet kad bi ostalo bez pamćenja – ustvrdio je Papa.

U dijalogu s društvom – nastavio je Sveti Otac – Crkva zacijelo nema spremne odgovore na pojedina pitanja, ali će se s drugim društvenim snagama boriti za odgovore koji su sukladni s ispravnom mjerom ljudskoga bića. Crkva vrlo jasno brani temeljne vrijednosti, sastavne i neupitne ljudskoga života. Ona mora neumorno promicati uvjerenje koje se može primijeniti u političkom djelovanju – ustvrdio je Sveti Otac.

Glede pak međureligijskog dijaloga Papa je istaknuo njegovu nužnost za mir u svijetu, a stoga obvezuje – kako je rekao – kršćane i druge vjerske zajednice. Nužno je da zajednička odgovornost za pravednost i mir postane mjerilo dijaloga. Naravno, nastavio je Papa, obraćenje nije cilj dijaloga, nego bolje uzajamno razumijevanje. Unatoč tomu, bolje upoznavanje uvijek ima približavati istini – primijetio je Benedikt XVI. dodajući: Mi ne posjedujemo istinu, nego istina posjeduje nas. Krist, koji je istina, vodi nas za ruku na putu našega traženja istine, i znamo da nas Njegova ruka čvrsto drži. Kristova nas ruka čini slobodnima i istodobno sigurnima – ustvrdio je Sveti Otac.

Papa je zaključio govor molitvom i željom povezanom s otajstvom Božića. Na svršetku godine, molimo Gospodina da Crkva, unatoč vlastitom siromaštvu, bude sve vidljivije prebivalište Isusovo – potaknuo je Sveti Otac. (rv/bitno.net)