Sveta je Stolica je u subotu 28.siječnja prihvatila, također i u ime Države Grada Vatikana, međunarodnu konvenciju za suzbijanje financiranja terorizma (New York 1999.) i konvenciju Ujedinjenih naroda protiv međunarodnog organiziranog kriminala (Palermo 2000).

UN

Sveta je Stolica istodobno ratificirala, također i u ime Države Grada Vatikana, Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine drogama i psihotropnim supstancama (Beč 1988.), koju je već potpisala iste godine kada je usvojena.
Učinjeni korak želi ponovo očitovati priznavanje Svete Stolice faktičnom zauzimanju zajednice država u suzbijanju i borbi protiv nadnacionalnih kriminalnih djelatnosti – istaknuo je tajnik za odnose s državama, nadbiskup Dominque Mambeti u pismenom priopćenju.(kta/bitno.net)