Gerhard Ludwig Müller

“Samo zato što postoje katolici koji ne razumiju nauk Crkve o nerazrješivosti braka, to ne znači da ga možemo mijenjati”, rekao je kardinal Gerhard Müller, prefekt Kongregacije za nauk vjere.

Prefekt je to izjavio novinarima nedugo nakon okončanja konzistorija kardinala na kojem se, prije svega, raspravljalo mogu li razvedeni katolici koji su u novoj vezi ili građanskom braku primati pričest. Kao što je poznato, Müller je jedan od najžešćih protivnika promjena u nauku o tome, a čini se kako njegovih neistomišljenika u kardinalskom zboru ima popriličan broj. Prefekt najvažnije vatikanske Kongregacije, međutim, ističe da tu nije riječ o “njegovu osobnom mišljenju”, nego o dugogodišnjoj povijesti nauka i doktrine Crkve koja je utemeljena na riječi Isusa Krista.

“Bilo bi paradoksalno da kažemo – Pošto ne znaju svi istinu, onda ta istina više nije obvezujuća”, rekao je prefekt nastavljajući razvijati svoju misao citiranu na počerku ovog teksta.

Crkveni brak nije tek okupljanje svatova u crkvi, rekao je kardinal, nego zavjetovanje supružnika na zajednički život u Bogu, do kraja. Nije to dakle, tek puka “teološka špekulacija”, koju neki teolog može i promijeniti, nego jasna riječ Isusa Krista, nepromjenjiv crkveni nauk, objasnio je.

Sve je to kardinal govorio u utorak, neposredno prije početka promocije svoje knjige na temu siromaštva u svijetu. Zanimljivo, njegov gost na promociji bio je honduraški kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, jedan od karidnala koji zagovara promjenu pristupa Crkve prema razvedenima.

G. An. | Bitno.net