Papa1

U spontanom govoru, Papa je zahvalio na radu udruge. S medijima treba tražiti istinu, ali ne samo istinu, nego istinu, dobrotu i ljepotu. Vaš se rad ima odvijati na putu istine, dobrote i ljepote – ustvrdio je Papa.

Tražeći istinu, odnosno spomenuta tri puta, možemo pogriješiti ili naići na zamke. Istinu treba tražiti, ali treba paziti se ne postane intelektualac bez inteligencije. Dobrotu treba tražiti, ali se valja čuvati eticizma; može se tražiti i ljepota, ali se ne smije šminkati, odnosno stvarati ‘umjetnu ljepotu’. Istina, dobrota i ljepota dolaze od Boga i u čovjeku su. Otkrivati istinu, dobrotu i ljepotu, to je posao obavijesnih sredstava; to je vaš posao – istaknuo je Sveti Otac.

Govoreći o skladnom radu udruge ‘Corallo’, Papa je rekao da ima velikih, srednjih i malih poduzeća … ali ako čitamo Pavlovu poslanicu Korinćanima „vidimo da u Crkvi nema ni velikoga ni malenoga“: svatko je važan i ima svoju ulogu, tako su i mediji pozvani na skladno služenje u Crkvi. Nitko se ne treba osjećati malen, velik ili prevelik. Pred Bogom smo svi maleni, ali svatko ima svoju ulogu. Tako je i u Crkvi – kazao je Papa pitajući:
Tko je važniji u Crkvi? Papa ili starica koja svaki dan moli krunicu za Crkvu? To samo Boga zna, ja ne znam odgovoriti na ovaj upit. Crkva je sklad različitosti; Tijelo Kristovo je sklad različitosti, u tom skladu je svatko važan, a sklad je djelo Duha Svetoga. Duh Sveti je dakle najvažniji. Mi imamo težiti prema skladu i ne dopuštati da velika riba proguta malu – kazao je Sveti Otac, a potom se osvrnuo i na klerikalizam, jedno od zala Crkve, za koje su odgovorni i svećenici i laici.

Svećenici žele klerikalizirati laike, a laici žele biti klerikalizirani. Tu napast trebamo otkloniti. Laik treba ostati laik i čuvati svoj laički poziv koji stječe krštenjem – to je njegov identitet. I svećenici i laici su važni i u Crkvi imaju važnu ulogu, stoga laike nije dobro klerikalizirati– istaknuo je Sveti Otac.

Osvrćući se ponovo na obavijesna sredstva, Papa je rekao da i obavijesna sredstva griješe, a najteži su im grijesi: dezinformiranje, kleveta i ogovaranje. Kleveta i ogovaranje su smrtni grijeh, ali ipak manje opasan od dezinformacije. Dezinformacija je pristrano iznošenje činjenica, namjerno prešućivanje istine kako bi se onemogućilo slušatelja ili gledatelja da stvori ispravan sud.
Molim vas, izbjegavajte ova tri grijeha: dezinformaciju, klevetu i ogovaranje – zaključio je Sveti Otac. (RV)