Papa

Sveti Otac u poruci ističe čimbenike za ispravno tumačenje biblijske poruke: nadahnuće kao Božje djelovanje čini to da se Riječ Božja izražava u ljudskim riječima. Slijedom toga, nadahnuće je odlučujuće za odgovarajući pristup Svetom pismu – istaknuo je Papa. Jer, tumačenje svetih tekstova koje zanemaruje ili zaboravlja njihovo nadahnuće, ne vodi računa o njihovom najvažnijem i dragocjenom obilježju, odnosno da proizlaze od Boga.

Uz nadahnuće je povezana i istina Svetoga pisma – napomenuo je potom Sveti Otac. Zbog toga će bolje poznavanje dinamike nadahnuća nedvojbeno dovesti i do većega razumijevanja istine sadržane u svetim knjigama. Za karizmu nadahnuća knjige Svetoga pisma imaju snagu izravnoga i konkretnog poziva – dodao je Papa te istaknuo da Božja Riječ, međutim, nije ograničena na spis. Čin je Objave završen smrću posljednjeg apostola, ali objavljena je Riječ i dalje naviještana i tumačena kroz živu tradiciju Crkve. To je razlog zbog kojega Božja Riječ, utvrđena u svetim tekstovima, nije nedjelatno odlagalište unutar Crkve, nego postaje najviše pravilo njezine vjere i snage života – objasnio je Sveti Otac.

Tradicija, naime, koja svoje izvore ima u apostolima, napreduje uz pomoć Duha Svetoga i razvija se kroz vjerničko razmišljanje i proučavanje, kroz osobno iskustvo duhovnoga života, te propovijedanje biskupā – napomenuo je Papa te istaknuo da je za život i poslanje Crkve bitno i temeljno da se sveti tekstovi tumače prema njihovoj naravi, a Nadahnuće i Istina sastavna su obilježja te naravi. Zbog toga će vaše zauzimanje biti uistinu korisno za život i poslanje Crkve, te za promicanje poznavanja, proučavanja i prihvaćanja Božje riječi u svijetu – istaknuo je na kraju Sveti Otac u poruci sudionicima opće skupštine Papinskoga biblijskog povjerenstva.(rv/bitno.net)