deklaracija papa, izbjeglica

Pred globalnim porastom selilaštva i izbjeglištva, Crkvu nadahnjuju primjer i riječi Isusa Krista. Odgovor evanđelja je milosrđe, u kojem su susret i prihvaćanje drugoga isprepleteni sa susretom i prihvaćanjem samoga Boga. Prihvatiti druge znači prihvatiti Boga – napisao je papa Franjo u poruci za Svjetski dan selilaca i izbjeglica, čija tema za 2016. godinu glasi: „Selioci i izbjeglice nas stavljaju pred izazov. Odgovor evanđelja milosrđa“.

Sveti je Otac u poruci istaknuo teško stanje izbjeglica koji moraju napustiti svoj način života, i koji često postaju žrtve nasilja i siromaštva ili ih izrabljuju trgovci ljudima. Ako prežive tegobe putovanja, suočavaju se s prikrivenom sumnjičavošću i strahom, a često nema jasnih i praktičnih mjera koje reguliraju prihvaćanje selioca, kao ni programa integracije. Potrebno je iznaći mjere koje će odgovoriti na uzroke selilaštva i promjene koje ono uzrokuje, uključujući utjecaj na sastav društava i naroda – istaknuo je Sveti Otac.

Papa je Franjo upozorio da nas ravnodušnost i šutnja pred tragedijama gubitka ljudskih života čini suodgovornima i podsjetio da su selioci naša braća i sestre u potrazi za boljim životom. Istaknuo je da „pitanje identiteta nije sporedni problem“ – bilo za selioce, bilo za one koji ih primaju. Dodao je kako nas Biblijska objava potiče da prihvatimo stranca te da tako otvaramo vrata Bogu i u licima drugih vidimo lice samoga Krista.

Ističući važnost milosrđa, Sveti je Otac napisao da je svatko od nas „čuvar brata svoga“, bez obzira gdje on živio. Nastojanje oko dobrih odnosa s drugima i nadvladavanje predrasuda i straha ključni su čimbenici za promicanje kulture susreta. Važno je gledati na selioce ne samo s obzirom na to jesu li regularni ili neregularni, već prije svega vidjeti ih kao osobe čije se dostojanstvo ima štititi i koji mogu pridonijeti napretku i općem dobru. To je, smatra Papa, osobito slučaj kada oni odgovorno preuzmu svoje obveze, sa zahvalnošću poštuju materijalnu i duhovnu baštinu zemlje koja ih je primila, poštuju njezine zakone i pomažu u njezinim potrebama.

Selilaštvo se ne može svesti samo na političke, zakonske ili ekonomske implikacije. No sve one trebaju pomoći u zaštiti i promicanju osobe i kulture susreta. Papa je nadalje istaknuo kako je Crkva na strani onih koji štite pravo svake osobe da živi dostojanstveno, prije svega s pravom da se ne iseli i doprinese razvoju vlastite zemlje. To uključuje potrebnu pomoć zemljama koje selioci i izbjeglice napuštaju. Pravedna će raspodjela dobara ukloniti neuravnoteženost koja ljude potiče da napuste svoje okruženje – napomenuo je papa Franjo. Također je naglasio da se javno mišljenje treba ispravno oblikovati, kako bi se spriječili neopravdani strahovi i nagađanja koja štete seliocima.

Nitko ne može ostati ravnodušan pred novim oblicima ropstva koje nameću kriminalne organizacije, a od kojih izbjeglice bježe – od prisilnog rada i trgovine organima do djece-vojnika i spolnoga izrabljivanja – napisao je Papa te na koncu migrante povjerio zagovoru Blažene Djevice Marije i sv. Josipa, koji su sami bili izbjeglice u Egiptu.

Radio Vatikan | Bitno.net