Na redovnom javnom konzistoriju u Vatikanu 4. ožujka svetim je proglašen Titus Brandsma, nizozemski karmelićanin, svećenik, filozof, novinar, pisac, prevoditelj, protivnik nacizma i prvi esperantist u povijesti uzdignut na čast oltara.

Brandsmu, rođenog 23. veljače 1881. u mjestu Oegeklooster, uhitile su nacističke okupatorske vlasti u siječnju 1942., u trenutku dok je urednicima katoličkih tiskovina dostavljao poruku nizozemskih biskupa kojom se zabranjuje objava službenih nacističkih dokumenata u novinama. Bio je zatočen u raznim logorima, a nekoliko mjeseci nakon uhićenja ubijen je u Dachau.

Novi svetac bio je član Međunarodne udruge katolika esperantista, osnovane u Parizu 1. travnja 1910., a od Papinskog vijeća za laike 11. veljače 1992. priznate kao privatno udruženje vjernika.

Na inicijativu predsjednice Udruge Marije Belošević već se neko vrijeme prikupljaju i ažuriraju podaci o esperantskom radu Brandsme. Poznato je, kako je Titus u povodu 4. susreta članova Nizozemske esperantske udruge 20. travnja 1913. u ’s-HertogenboschU služio misu za sve žive i preminule članove. Recenzirao je knjige, vodio je komisije, sudjelovao u organizaciji nacionalnog, kao i 19. kongresa Međunarodne udruge katolika esperantista koji je 1937. godine održan u Haagu. U više godišnjaka-adresara nalazimo njegovo ime i adresu. Iz svega do sada prikupljenoga vidljivo je da je Brandsma bio pionir katoličkog esperantskog pokreta.

Brandsma je i nebeski zaštitnik Međunarodne udruge katolika esperantista. Uz njega, zaštitnici su i Gospa Nade, sv. Pio X. papa, sv. Maksimilijan Kolbe i sv. Ivan Pavao II. papa.

Na više skupa katolika esperantista, osobito posljednjih godina spominjalo se njegovo ime. Prije dvije godine, održani su „Virtualni dani katolika esperantista“, a poseban naglasak je stavljen na esperantiste katolike koji su preminuli mučeničkom smrću. Prošla godina bila je u znaku sv. Maksimilijana Kolbea uz 80. obljetnicu njegove mučeničke smrti. Kolbe nije bio esperantist, no ideja esperanta bila mu je bliska, te je i poticao njegovo učenje.

Nakon prošlogodišnjeg „Virtualnog kongresa“, svakog 14. u mjesecu na poseban način se nastoji produbiti život i djelo sv. Maksimilijana na „Kolbeovu danu“. Prošle godine, sredinom kolovoza dok još nije bilo poznato da će Brandsma biti proglašen svetim, predloženo je da se uz 80. obljetnicu njegove smrti u 2022. godine organizira i „Titus Brandsma dan“ svakog 27. u mjesecu i to je započelo u siječnju. Ovi „dani“ održavaju se u sklopu redovitih svakodnevnih večernjih susreta katolika esperantista na platformi ZOOM. Naime, već dvije godine, svakodnevno katolici esperantisti zajedno mole krunicu.

Uz kanonizaciju Titusa Brandsme planira se na esperanto prevesti zagovorna molitva, te pripremiti višejezična biografija s naglaskom na esperantsko djelovanje novoga sveca Katoličke Crkve.

Osim Brandsme na današnjem redovnom konzistoriju svetima su proglašene i blažena Maria Rivier, utemeljiteljica Družbe Sestara Prikazanja Marijina te blažena Marija od Isusa (svjetovnog imena Carolina Santocanale) utemeljiteljica Družbe Kapucinskih Sestara Bezgrešne Djevice Marije iz Lurda.

Kao datum kanonizacije određen je 15. svibnja ove godine. Papa je već ranije za taj dan odredio kanonizaciju francuskog blaženika Charlesa de Foucaulda te još šest blaženika. To znači da će toga dana na svečanoj misi u Vatikanu biti kanonizirano ukupno deset osoba.