Na konzistoriju koji se održao 21. 2. 2001. sadašnji poglavar Katoličke Crkve postao je kardinal.

To je bio najveći konzistorij u povijesti Crkve i prvi u novom mileniju. Tijekom trodnevnih svečanosti tadašnji papa, a sada sveti Ivan Pavao II. kreirao je 44 nova kardinala, a mnogi od njih došli su u pratnji stotina pa i tisuća gostiju, među njima i mnogih državnika, premijera i ministara iz 27 zemalja.

Među novim kardinalima bio je i nadbiskup Buenos Airesa, isusovac Jorge Mario Bergoglio, koji je tada imao 64 godine.

“Kardinalski zbor danas zaista predstavlja raznolikost opće Crkve, gubeći posljednjih godina obilježja talijanske i europske domene. U njemu je zastupljeno 68 nacija, više nego ikada u dosadašnjoj crkvenoj povijesti. Također je najbrojniji do sada, čak 184 člana, a Ivan Pavao II. daleko je premašio i broj kardinala s pravom izbora pape koji je sam ograničio na 120”, jedan je od komentara na taj događaj.

Ivan Pavao ll. u propovijedi je istaknuo kako su novi kardinali na posebni način pozvani vjerno nasljedovati Krista, mučenika i vjernoga svjedoka. Dodao je kako se njihova služba potom sastoji u pružanju pomoći i suradnji s Petrovim nasljednikom kako bi mu olakšali služenje koje se prostire do svih krajeva zemlje.

Također, novim kardinalima je poručio da moraju biti konkretno i svijetlo uporište koje će vjernike poticati da uistinu budu svjetlo svijeta i sol zemlje.

U povodu te obljetnice portal Vaticannews objavio je ekskluzivni video kojim dokumentira taj događaj, ali i u kratkim crtama ocrtava djelovanje nadbiskupa Buenos Airesa do izbora za poglavara Crkve.