U Belgiji je 23. veljače preminuo kardinal Julien Ries, bivši profesor povijesti religija na Katoličkom sveučilištu u Louvainu, smatran najvećim vjerskim antropologom našega doba. U travnju bi navršio 93 godine. Kardinal je nakon bogoslovnih studija 1945. godine zaređen za svećenika. Postigao je doktorat iz teologije 1948. godine, a 1949. doktorat iz filozofije i istočne povijesti. Cijeli je život proveo kao sveučilišni profesor, a papa ga je Benedikt XVI. imenovao kardinalom na konzistoriju 18. veljače 2012. godine. (rv/bitno.net)