Podsjetimo, Sveti Otac imenovao je 15. listopada 2020. godine mons. Marcella Semerara novim prefektom Kongregacije za proglašenje blaženih i svetih.

Mons. Semeraro je biskup Albana u Italiji i tajnik Vijeća kardinala za pomoć Svetom Ocu u upravljanju Sveopćom Crkvom i za razmatranje nacrta izmjene Apostolske konstitucije o rimskoj kuriji „Pastor bonus“, objavio je Tiskovni ured Svete Stolice. Današnjim imenovanjem naslijedio je kardinala Giovannija Angela Becciua koji je 24. rujna 2020. dao ostavku i odrekao se kardinalskih prava.

Mons. Semeraro rođen je 1947. u Apuliji (Monteroni di Lecce). Za svećenika je zaređen 1971., a sv. Ivan Pavao II. ga je 1998. imenovao za biskupa u Oriji. Biskupom Albana postao je 1. listopada 2004.

Početno obrazovanje stekao je u Papinskom pokrajinskom apulijskom sjemeništu „Pio XI.“ u Molfetti. Potom je završio teološki studij na Teološkom fakultetu Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu, gdje je stekao akademski stupanj licencijata i doktorata. Zatim je predavao dogmatsku teologiju na Apulijskom teološkom institutu, te ekleziologiju na Lateranumu. Autor je više djela o ekleziologiji pastoralu i svećeničkoj duhovnosti, među kojima je i knjiga Ascoltare e curare il cuore. Il discernimento nella vita dei pastori della Chiesa za koju je predgovor napisao papa Franjo.

Bio je posebni tajnik 10. Opće skupštine Biskupske sinode, a sudjelovao je i na 14. i 15. općoj skupštini.

Član je Kongregacije za proglašenje blaženih i svetih i Dikasterija za komunikaciju te savjetnik Kongregacije za istočne Crkve.

Također je predsjednik Pokrajinskog povjerenstva za nauk vjere, navještaj i katehezu Biskupske konferencije Lacija. Član je Povjerenstva za nauk vjere, navještaj i katehezu Talijanske biskupske konferencije. Predsjednik je Upravnog odbora „Avvenire – Nuova Editrice SpA“.