Da možemo biti milosrdni prema drugima, moramo biti hrabri okriviti sami sebe – ustvrdio je Sveti Otac na prijepodnevnom misi 11. rujna,  u kapeli Doma Sveta Marta. Papa je primijetio da trebamo naučiti ne osuđivati druge, inače ćemo biti licemjeri. Toga se svi imaju čuvati, počevši od Pape – upozorio je.

Podsjećajući kako ovih dana liturgija potiče na razmišljanje o kršćanskom načinu življenja zaodjenutom osjećajima nježnosti, dobrote, blagosti, te da jedni druge podnosimo, Papa je rekao da Gospodin govori i o nagradi: „Ne sudite, pa vam se neće suditi. Ne osuđujte, pa nećete biti osuđeni“. Možemo reći da je to vrlo lijepo; svatko bi mogao reći da je lijepo, ali teško izvedivo.

Što valja učiniti da se krene tim putom? – priupitao je Sveti Otac dodajući da na taj upit odgovaraju današnja misna čitanja. Prvi je korak da sami sebe optužimo. Steći hrabrosti da sebe okrivimo, prije nego optužimo druge. Pavao zahvaljuje Gospodinu što ga je odabrao i jer ga je postavio u svoju službu, premda je bio hulitelj, progonitelj i nasilnik, jer ga je Gospodin pomilovao – podsjetio je Papa.

Sveti nas Pavao dakle poučava da optužujemo sami sebe. A Gospodin nas uči isto sa slikom trna u bratovu i brvna u vlastitom oku. Treba prije ukloniti gredu iz vlastita oka, optužiti sami sebe. Prvi korak je da se sam optužiš, a ne da budeš sudac kako bi iz tuđih očiju vadio trun – istaknuo je Papa.

Isus se služi istom riječju koju rabi samo za dvoličnjake, za licemjere. Ako muškarac i žena ne nauče okrivljivati sebe onda postaju licemjeri, svi to bivaju, počevši od samog Pape. Ako netko od nas nije kadar optužiti sebe, a tek potom reći, ako treba, tuđe slabosti, nije kršćanin, ne ulazi u vrlo lijepo djelo pomirbe, mirenja, dobrote, praštanja, velikodušnosti, milosrđa koje nam je donio Isus Krist – ustvrdio je Papa.

Prvi je dakle korak, ponovio je Papa, od Boga moliti milost obraćenja, te da se zaustavim kad mi dođe na um da razmišljam o tuđim manama, kad želim drugima govoriti o tuđim manama. A ja? Smoći dakle hrabrosti koju je imao Pavao: „Bio sam hulitelj, progonitelj, nasilnik“ … Što sve možemo reći o sebi? Poštedimo druge od svojih komentara, sami sebe komentirajmo! To je prvi korak na putu velikodušnosti. Jer onaj koji jedino zna u tuđim očima vidjeti trun, biva smiješan, uskogrudan i pun ogovaranja – istaknuo je Papa.

Molimo od Boga  milost da slijedimo Isusov savjet: da budemo velikodušni u praštanju, da budemo velikodušni u milosrđu. Kako bi se nekoga proglasilo svetim, treba postupak za proglašenje svetim; zahtijeva se čudo, a potom Crkva proglašava svetim. Ako bi se našla neka osoba koja nikada nije govorila protiv drugih, moglo bi ju se odmah proglasiti svetom – zaključio je Sveti Otac.

Radio Vatican