Borba protiv zla seksualnoga zlostavljanja maloljetnika od strane članova klera i zauzimanje za transparentnost u financijskim aktivnostima – dvije su teme koje snažno obilježavaju papinstvo Benedikta XVI. Na to se posebno osvrnuo pater Federico Lombardi, u svojemu uvodniku za informativni tjednik ‘Octava Dies’ Vatikanskoga televizijskog centra.

Lombardi

Ovih godina žestokih rasprava i snažnih kritika upućenih Svetoj Stolici i Crkvi, apsolutno je potrebno i u nemirnim vodama čvrsto držati kormilo, te – nadahnjujući se, nasljedujući Papu, evanđeoskim mjerilima istine i moralne strogosti – pokazati čvrstu volju da se učini sjajnim dosljedno svjedočenje naviještenih vrednota. To je – ističe pater Lombardi – hitno potrebno na dva područja koja privlače veliku pozornost javnosti: u pitanju seksualnoga zlostavljanja maloljetnika, te u pitanju gospodarsko-financijske transparentnosti.
Što se tiče prvoga područja – napominje pater Lombardi – pravac koji je zacrtao Papa i zalaganje razvijeno u raznim lokalnim Crkvama, teško iskušanima tim skandalom, pokrenuli su niz sve većih pothvata u svrhu slušanja žrtava, pružanja pomoći, boljega upoznavanja sa slučajevima, veće svijesti i prevencije, te se stoga može s pouzdanjem reći da smo na pravom putu. Još je jedna potvrda toga skup koji će se sljedećih dana održati na Sveučilištu Gregoriana u Rimu – naslovljen „Prema izlječenju i obnovi“ – uz sudjelovanje predstavnika više od 100 biskupskih konferencija i 30 redovničkih zajednica, te pokretanje Međunarodnoga centra koji će nastaviti ostvarivati te poticaje. Crkva želi djelovati po pravdi, obnoviti se, biti sposobna pomoći društvu i svijetu u kojemu se širi seksualno zlostavljanje, te djelotvorno suzbijati to zlo.
Na drugom se pak području Sveta Stolica zauzima kako bi svoje ustanove uključila u međunarodni sustav nadzora gospodarskih djelatnosti radi borbe protiv pranja novca, organiziranoga kriminala i terorizma. Više su puta vatikanske gospodarske ustanove, a posebno Ior (banka), bile nepravedno okrivljene: upravo je ovih dana na sudu u Sjedinjenim Državama, zbog potpune neutemeljenosti, završen i posljednji, od tri sudska postupka pokrenuta posljednjih godina protiv vatikanske banke. Sada će niz novih pravila sve djelotvornije jamčiti da djelatnosti obavljane u svrhu služenja Crkvi budu potpuno transparentne i sigurne.
Put je dug i težak, ali smjer je jasan i volja sigurna. Svjedočanstvo će Evanđelja od toga imati veliku korist – istaknuo je na kraju pater Lombardi.(rv/bitno.net)