Svakodnevno čitanje Evanđelja pomaže nam svladati naše samoljublje i odlučno nasljedovati Učitelja, Isusa – novi je tweet koji je papa Franjo objavio na računu @Pontifex. Sveti je Otac često, tijekom gotovo dvije i pol godine papinstva, poticao na čitanje Evanđelja, te dao da se tisuće primjeraka podijeli na Trgu svetoga Petra, u čemu su pomagali i rimski beskućnici.

„Nosite Evanđelje u torbi, u džepu. Pročitajte svakoga dana jedan odlomak. Bit će to dobro za vas, činite to!“ Mnogo smo puta čuli taj poticaj pape Franje: „Kada si tužan, uzmi Božju Riječ i čitaj ju“, ona će ti pružiti utjehu i radost. U Evanđelju – tumači Papa – Isus ponovno pali u našim srcima toplinu vjere i nade. Jer, u toj je Riječi upravo Isus koji nam govori. Riječ Božja je sâm Isus. To je snaga Riječi Božje: Isus Krist – ističe Papa.

Sveti Otac objašnjava također kako primiti Riječ Božju: ne toliko zbog toga da ju naučimo, nego – ističe Papa – kako bismo pronašli Isusa. Ako uistinu slušamo Riječ, dolazi do istinskoga susreta s Isusom, a taj susret preobražava srce, mijenja život. Valja, međutim, slušati otvorena, ponizna srca, jer Isus je došao na taj način, u poniznosti i siromaštvu – napominje papa Franjo.

Papa osim toga upozorava da se ne počini pogrješka, odnosno da se Riječ Božja sluša kao „neka zanimljiva stvar“, i da se dopusti da naša vjera ovisi o poticajnomu propovijedanju nekog svećenika. Vjera, kako kaže sveti Pavao, ako je istinska, utemeljena je na snazi Boga, a ne na ljudskoj mudrosti. I mi – primjećuje Papa – ako želimo slušati i primiti Riječ Božju, imamo moliti Duha Svetoga da nam podari srce poput srca iz Blaženstava, koje će nam pomoći da u jednostavnosti u onoj Riječi pronađemo živoga Isusa. Tada će dobro sjeme donijeti plod – ističe papa Franjo.

Radio Vatikan | Bitno.net