Vos estis lux mundi, Vi ste svjetlost svijeta… Naš Gospodin Isus Krist poziva svakog kršćanina da bude sjajan primjer kreposti, cjelovitosti i svetosti – riječi uzete iz Matejeva evanđelja naslov su, i prve riječi novoga motuproprija pape Franje, posvećenoga borbi protiv seksualnoga zlostavljanja počinjenoga od klerika i redovnika, kao i djelovanju ili propustima biskupā i redovničkih poglavara koji na neki način teže utjecanju na istrage o zlostavljanju, ili njihovu izbjegavanju.

Papa u dokumentu ističe da zločin seksualnoga zlostavljanja vrijeđa Našega Gospodina, kod žrtava uzrokuje tjelesne, psihološke i duhovne rane, i šteti zajednici vjernika, te posebno spominje odgovornost koju apostolski nasljednici imaju u sprječavanju tih kažnjivih djela. Dokument, koji je još jedan rezultat susreta o zaštiti maloljetnika, održanoga u Vatikanu u veljači ove godine, utvrđuje nova pravila u postupcima za suzbijanje seksualnoga zlostavljanja, te kako bi se zajamčila odgovornost biskupā i redovničkih poglavara u njihovu djelovanju. Nove se odredbe primjenjuju u cijeloj Katoličkoj Crkvi.

Među predviđenim novostima nalazi se obveza, za sve biskupije u svijetu, da do kraja lipnja 2020. godine organiziraju jedan ili više trajnih i javnosti dostupnih sustava za prijave seksualnoga zlostavljanja koje su počinili klerici i redovnici, korištenja pedopornografskoga materijala i prikrivanja zlostavljanja. Odluka u kojem će obliku biti ti sustavi prepušta se biskupiji. Ono što se želi postići jest to da se osobe koje su pretrpjele zlostavljanje mogu obratiti lokalnoj Crkvi sigurne da će biti dobro primljene, zaštićene od odmazdā, te da će se njihove prijave ozbiljno shvatiti.

Još se jedna novost odnosi na obvezu, koja se tiče svih klerika, redovnika i redovnica, da odmah prijave crkvenim vlastima sve informacije o zlostavljanju, propustima ili prikrivanju u slučajevima zlostavljanja. Ta se mogućnost, međutim, daje i laicima, koje se potiče da i oni upozore crkvene vlasti na eventualno zlostavljanje.

Važni su također dijelovi dokumenta posvećeni zaštiti onih koji prijave zlostavljanje. Prema onomu što je predviđeno dokumentom, oni zbog toga ne smiju biti podvrgnuti predrasudama, osvetama ili diskriminaciji. Posebna je pozornost posvećena i problemu žrtava koje su u prošlosti bile primorane na šutnju. Nove odredbe predviđaju da im se ne smije nametnuti obveza šutnje u vezi sa sadržajem prijave. Naravno, ispovjedna tajna i dalje ostaje apsolutna i nepovrediva. U dokumentu se, osim toga, ističe da prema žrtvama i njihovim obiteljima valja postupati na dostojan način i s poštovanjem te im treba zajamčiti odgovarajuću duhovnu, medicinsku i psihološku pomoć.

Znakovita je i novost koja se odnosi na uključivanje u istragu nadbiskupa metropolita, u slučaju da je za zlostavljanje prijavljen neki biskup, a odredbe motuproprija predviđaju također i mogućnost metropolita da potraži pomoć kvalificiranih osoba među laicima. Ponovno se ističe da se osobu pod istragom smatra nedužnom sve dok se ne dokaže krivnja.

Tim novim pravnim sredstvom koje je odredio papa Franjo, i koje stavlja naglasak na konkretno djelovanje, Katolička Crkva radi još jedan važan korak u prevenciji zlostavljanja i njegovu suprotstavljanju. Kako se takve pojave, u bilo kojem obliku, ne bi više dogodile, potrebno je stalno i duboko obraćenje srdaca, potvrđeno konkretnim i djelotvornim djelima koja obuhvaćaju sve članove Crkve – napisao je Papa na kraju dokumenta.

Vatican News | Bitno.net