Primivši u audijenciju talijansku Nacionalnu uniju vlasnika putujućih zabavnih parkova, papa Franjo je 20. ožujka istaknuo važnost te vrste zabave koja se ljudima nudi na trgovima.

“Čak i vlasnici zabavnih parkova i oni koji nude atrakcije na trgovima sudjeluju, u širem smislu, u naviještanju evanđelja, zbog radosti koju donose ljudima”, istaknuo je papa Franjo susrevši se s članovima talijanske Nacionalne unije vlasnika putujućih zabavnih parkova, jamčeći im blizinu i pratnju Crkve koja nastavlja naviještati Krista Spasitelja koji je prolazio kroz gradove i sela noseći svima radosnu vijest o Kraljevstvu Božjem.

Sveti je Otac ohrabrio djelatnike u putujućim zabavama, koje je nazvao sijačima radosti, čak i u tužnim srcima.

„Vaš je poziv sijati radost. Zbog toga vas potičem da vaše srce i vaš život budu uvijek otvoreni za perspektivu vjere koja se rađa iz susreta s Isusom Kristom, prisutnim i djelatnim u svojoj Crkvi, prisutnim i djelatnim u vama, u svakoj osobi na koju naiđete, u svakoj osobi koju nasmijete. To je jedna od lijepih stvari: sijači osmijeha! Lijepo je to!”

Zabavni parkovi koji se zaustavljaju u selima i gradovima djeci i odraslima pružaju trenutke bezbrižnosti, odvlačeći ih malo od briga koje pritišću svakodnevni život – napomenuo je te istaknuo sliku čiste radosti koja pripada sjećanju svake obitelji, a koju nudi sreća djeteta na vrtuljku.

Osjećaj radosti i slavlja koji šire vlasnici zabavnih parkova izvire iz kreativnosti i mašte koja ne oponaša umjetne i konformističke modele koje šire mediji, niti je potaknuta traženjem uvijek novih senzacija, nego jednostavnošću i otvorenošću koje se mogu udisati u lunaparku.

„U svijetu u kojemu se često udiše sivo i teško raspoloženje, vi nas podsjećate da je put do radosti jednostavnost; također i u obliku zabave na otvorenom i u društvu; to je upravo suprotno od onoga što se danas sve češće vidi; svatko sam sa svojim mobitelom ili računalom koji izoliraju od društvene komunikacije. Vi pozivate da iziđemo, sretnemo se na trgu, da se zajedno zabavimo.”

!Sve nas to podsjeća da nismo stvoreni samo za rad nego i za zabavu te da je Bog zadovoljan kada se zabavljamo zajedno, kao braća, u jednostavnosti”, istaknuo je na kraju papa Franjo.