U pismu Papa upućuje pozdrav  i blagoslov sudionicima komemoracije Martin Luther King Day, jednog od najvažnijih nacionalnih praznika u SAD-u u čast života i djela Martina Luthera Kinga, vođe pokreta za građanska prava Afroamerikanaca.

“U današnjem svijetu – piše Papa – u kojem su sve brojniji izazovi u vezi sa socijalnom nepravdom, podjelama i sukobima koji priječe ostvarivanje općeg dobra, san Martina Luthera Kinga o skladu i jednakosti među svim ljudima, koji treba postići nenasilnim putem i oruđima mira, ostaje trajno aktualan“.

Citirajući encikliku Fratelli tutti, Papa ponavlja da je „svaki od nas pozvan biti graditeljem mira, ujedinjujući, a ne dijeleći, gaseći a ne održavajući mržnju, otvarajući putove dijaloga i ne podižući nove zidove“. Na taj način, nastavlja Papa, moći ćemo jedni druge gledati ne kao „strance”, nego kao bližnje, u istini o našem zajedničkom dostojanstvu kao djece Svemogućeg Boga.

„Samo u stalnom svakodnevnom opredjeljenju da taj san postane stvarnost  moguće je zajedničkim snagama raditi na stvaranju zajednice utemeljene na pravdi i bratskoj ljubavi“, naglašava Papa u pismu kćeri Martina Luthera Kinga, Bernice, koja je također strastvena aktivistica i predsjednica King Center u Atlanti