Papa primio veliki imam Al-Azhar

Danas je u 12 sati u Apostolskoj palači Sveti Otac primio u audijenciju Velikog imama Al-Azhara, Ahmada Muhammada Al-Tayyiba. S Velikim su se imamom susreli i predsjednik Papinskog vijeća za međureligijski dijalog, kardinal Jean-Louis Tauran te tajnik tog dikasterija, mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot.

U pratnji Velikoga imama – priopćio je ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice p. Federico Lombardi – bilo je važno izaslanstvo koje su činili Abbas Shouman, podtajnik Al-Azhara; Mahmaoud Hamdi Zakzouk, član vijeća viših učenjaka pri tom sveučilištu te upravitelj Centra za dijalog Al-Azhar; potom Mohamed Mahmoud Abdel Salam, savjetnik velikoga imama; Mohie Afifi Afifi Ahmed, glavni tajnik Akademije za islamska istraživanja; Mahmoud Abdel Gawad, diplomatski savjetnik velikoga imama; te savjetnici Tamer Tawfik i Ahmad Alshourbagy. U pratnji izaslanstva bio je i egipatski veleposlanik, Hatem Seif Elnasr.

Vrlo srdačan razgovor Pape Franje i Velikog imama trajao je oko 30 minuta te su istaknuli veliku važnost tog susreta u okviru dijaloga između Katoličke Crkve i islama. Iznad svega su se usredotočili na teme zajedničkoga zalaganja vlasti i vjernika velikih religija za mir u svijetu, odbacivanja nasilja i terorizma te stanja kršćana u kontekstu sukoba i napetosti na Bliskome istoku i njihove zaštite.

Papa je Velikome imamu poklonio medalju s grančicom mira i primjerak svoje enciklike Laudato si’. Nakon audijencije sa Svetim Ocem, prije odlaska iz Apostolske palače, Veliki se imam sa svojom delegacijom zadržao u kratkom razgovoru s kardinalom Tauranom i mons. Guixotom.