Idite uvijek naprijed s “kvascem Duha Svetoga” koji vodi prema „baštini“ koju nam je Gospodin ostavio – rekao je papa Franjo jučer na misi u Domu svete Marte razmišljajući o odlomku iz Lukinog evanđelja, te se posebno osvrnuo na dvije vrste ljudi koji se razvijaju na međusobno suprotan način.

Isus govori o kvascu koji pomaže da rastemo, ali govori i o lošem kvascu koji uništava, to jest, daje da rastemo prema sebi – rekao je Papa i istaknuo – To je kvasac farizeja, pismoznanaca i saduceja, odnosno licemjera. Radi se o ljudima koji se, zatvoreni u sebe, nastoje prikazivati i pretvarati dajući milostinju javno. Brinu se kako bi sačuvali svoju sebičnost i sigurnost. Kad se suoče s teškoćama, kao s onim čovjekom kojeg su razbojnici napali i ostavili polumrtvog, ili s gubavcem, gledaju ih prema svojim nutarnjim zakonima.

To je opasan kvasac. Čuvajte ga se! To je licemjerje! – rekao je Sveti Otac i naglasio – Isus ne dopušta licemjerje koje čovjeka izvana prikazuje dobrim, a unutra u njemu skriva zle navike. Isus sam kaže: Izvana ste lijepi, kao obijeljeni grobovi, ali iznutra ste trulež i ruševine. Taj kvasac koji daje da se raste prema „unutra“ kvasac je koji daje da se raste bez budućnosti, jer u sebičnosti i u okretanju prema samom sebi, nema budućnosti. Međutim, druga vrsta ljudi s drugim kvascem raste prema „van“. Dapače, taj kvasac daje da rastu kao baštinici, kako bi imali baštinu.

Podsjetivši zatim kako je u Poslanici Efežanima sveti Pavao objasnio da smo u Kristu postali baštinici i predodređeni, a to se odnosi na osobe koje su usmjerene prema „van“, papa Franjo je primijetio da te osobe ponekad pogriješe, ali se ispravljaju; ponekad padaju, ali ponovo ustaju. Ponekad griješe, ali se kaju. Uvijek idu prema „van“, prema toj baštini, jer je obećana. Ti ljudi su radosni i sretni, jer im je obećano da će biti slava i hvala Božja. Kvasac tih ljudi je Duh Sveti koji nas potiče da budemo pohvala slave Božje.

Pečat Duha Svetoga koji nam je obećan, zalog je naše baštine u iščekivanju potpunog otkupljenja – primijetio je Papa citirajući apostola Pavla i dodao – Upravo Isus želi da uvijek budemo na putu s kvascem Duha Svetoga koji nikad ne dopušta da rastemo prema „unutra“ kao pismoznanci i farizeji. Duh Sveti, naime, potiče da rastemo prema „van“, prema obzoru. Isus želi da budemo kršćani koji unatoč teškoćama, trpljenju, problemima i padovima, idu uvijek naprijed u nadi da će naći baštinu, jer kvasac je Duh Sveti.

Tu trebamo razlikovati dvije vrste ljudi, jedne vodi vlastita sebičnost koja ih tjera da rastu unutra. Brinu se samo kako će se izvana prikazati dobri, te da se ne vide njihove loše navike. To su licemjeri i zato Isus kaže: Čuvajte ih se! Drugi su kršćani, no i među njima ima licemjera koji ne prihvaćaju kvasac Duha Svetoga. Stoga nas Isus opominje: Čuvajte se farizejskog kvasca! Kršćanski kvasac je Duh Sveti koji nas potiče da se okrenemo prema „van“, daje nam da rastemo sa svim teškoćama koje susrećemo na putu, i sa svim grijesima, ali uvijek s nadom. Duh Sveti je zalog te nade, hvale i radosti. Ti ljudi, koji imaju Duha Svetoga kao kvasac, radosni su i u problemima i u teškoćama, a farizeji su zaboravili što znači biti radostan – zaključio je Sveti Otac.

Vatican Media | Bitno.net