Vatikan

Papa Benedikt XVI. je u podnevnom nagovoru održanom u nedjelju, 20. svibnja, razmišljao o značenju Uzašašća Gospodnjega. Osvrnuo se i na Svjetski dan obavijesnih sredstava, te posebno pozdravio katolike u Kini, uoči liturgijskoga spomena Blažene Djevice Marije Pomoćnice kršćana, koja se posebno štuje u svetištu Sheshan u Šangaju. Međutim, Papin su nagovor obilježili žalost zbog jučerašnjega atentata pred školom u Brindisiju, i molitva za ranjene, a posebno za djevojku koja je poginula i njezinu obitelj. Papa je osim toga, izražavajući svoju blizinu, pozvao na molitvu za pučanstvo talijanske pokrajine Emilia Romagna koju je noćas pogodio jaki potres.

Prije marijanske molitve Papa se osvrnuo na Isusovo uzašašće na nebo, odnosno na Kristov povratak Ocu koji ga je poslao u svijet. To je – prema Papinim riječima – znak ostvarenja spasenja započetoga Utjelovljenjem. Ali, on se nije odvojio od našega stanja; u svojoj je ljudskosti, naime, poveo ljude u intimnosti Oca, te tako objavio konačni cilj našega zemaljskog hodočašća. Kako je za nas sišao s Nebesa, i za nas trpio i umro na križu, tako je za nas uskrsnuo i uzašao Bogu, koji zbog toga nije udaljeniji – istaknuo je Sveti Otac.

Uzašašće nam govori da je naša ljudskost u Kristu ponesena na Božju visinu; tako se, svaki put kada se molimo, zemlja spaja s Nebom – napomenuo je potom Sveti Otac te dodao – I poput tamjana, goreći, nosi u visinu njezin dim; stoga kada uzdižemo Gospodinu svoju pouzdanu molitvu u Kristu, ona prolazi nebesima i dolazi do samoga Boga, te ju On čuje i uslišava.

Osvrnuvši se na jučerašnji (20. svibnja) Svjetski dan obavijesnih sredstava, kojemu je tema „Tišina i Riječ: put evangelizacije“, Papa je istaknuo da je tišina, slušanje, sastavni dio komunikacije; ona je povlašteno mjesto za susret s Božjom Riječju i s našom braćom i sestrama. Pozivam sve da mole kako bi komunikacija, u svim svojim oblicima, uvijek služila za uspostavljanje istinskoga dijaloga s bližnjim, utemeljenoga na uzajamnom poštovanju, na slušanju i solidarnosti.

Svoje je misli Sveti Otac potom upravio katolicima u Kini. U četvrtak se, naime, slavi liturgijski spomen Blažene Djevice Marije, Pomoćnice kršćana, koja se – kako je rekao Sveti Otac – velikom odanošću štuje u svetištu Sheshan u Šangaju. Sjedinjujemo se u molitvi sa svim katolicima koji su u Kini, kako bi ponizno i radosno naviještali umrloga i uskrsloga Krista, kako bi bili vjerni svojoj Crkvi i Petrovu nasljedniku, te svakodnevicu živjeli dosljedno s vjerom koju ispovijedaju. Neka Marija, vjerna Djevica, podupre hod kineskih katolika, njihovu molitvu učini sve snažnijom i dragocjenijom u Gospodinovim očima, te učini da se poveća ljubav i sudjelovanje opće Crkve na putu Crkve koja je u Kini – napomenuo je Sveti Otac.

Pozdravljajući na tisuće članova Pokreta za život, nazočnih na Trgu svetoga Petra, koji su jučer, 20. svibnja, u Dvorani ‘Pavao VI.’održali godišnji sastanak, Papa je istaknuo njihovo stalno zauzimanje u zaštiti ljudskoga života, i to prema naučavanju Crkve. Na tom ste pravcu najavili novi pothvat nazvan ‘Jedan od nas’, u svrhu potpore dostojanstvu i pravima svakog ljudskog bića od samoga začeća. Ohrabrujem vas i potičem da uvijek budete svjedoci i graditelji kulture života – istaknuo je na kraju Sveti Otac. (rv/bitno.net)