Papa Franjo primio je 23. studenoga novoga prefekta Kongregacije za kauze svetaca biskupa Marcella Semerara i Kongregaciji odobrio proglasiti osam dekreta o čudima i herojskim krepostima, uključujući i 127 Španjolaca, objavio je Tiskovni ured Svete Stolice 24. studenoga.

Među njima su priznanje čuda talijanskom sl. Božjem Mariju Ciceriju, svećeniku Milanske nadbiskupije (1900.-1945.) čime je otvoren put njegovoj beatifikaciji. Mučeništvo se priznaje sl. Božjemu Španjolcu o. Juanu Eliai Medini, i njegovih 126 drugova – svećenika, redovnika i laika Biskupije Cordoba, ubijenih iz mržnje prema vjeri u Španjolskom građanskom ratu (1936. i 1939.) koji će biti proglašeni blaženima.

Papa je Kongregaciji odobrio i šest dekreta o herojskim krepostima slugama i službenicima Božjim čime postaju časne sl. Božje. To su talijanski biskup Fortunato Maria Farina, španjolski svećenik Andres Manjón y Manjón, talijanski svećenik Alfonso Ugolini i talijanske redovnice s. Maria Francesca Ticchi, s. Maria Carola Cecchin i s. Maria Francesca Giannetto.

Mons. Marcello Semeraro naslijedio je sredinom listopada u službi prefekta Kongregacije za proglašenje blaženih i svetih kardinala Giovannija Angela Becciua, koji se te službe odrekao 24. rujna.