Govoreći članovima Vijeća za inkluzivni kapitalizam papa Franjo istaknuo potrebnu temeljitu obnovu srca i uma kako bi se osobu stavilo u središte gospodarskoga života

U svijetu u kojemu su sve veće razine siromaštva i u kojemu prevladava nejednakost, hitno je potrebno zauzeti se za pravedan gospodarski sustav koji je u stanju odgovoriti na najradikalnije izazove koji se nalaze pred čovječanstvom i planetom – istaknuo je papa Franjo primivši jučer prijepodne u Vatikanu članove Vijeća za inkluzivni kapitalizam. To je vijeće jedan od rezultata Fortune-Time Global Foruma, održanoga 2016. godine, koji je prihvatio izazov smanjenja razlikā zbog kojih je veći dio ljudi odvojen od blagostanja u kojemu uživa malo njih. Upravo je tada, prije tri godine, primio u audijenciju sudionike tog susreta, prisjetio se Papa.

Obraćenje na modele velikodušnosti

Poduzetnička aktivnost je nezaobilazni dio u služenju općem dobru, posebno ako obuhvaća stvaranje radnih mjesta, ali, kako je govorio sveti Pavao VI., ne može se ograničiti na gospodarski rast; treba, naime, podupirati i promicanje svake osobe i cijele osobe. To znači – rekao je papa Franjo – mnogo više od usklađivanja bilance, poboljšanja infrastruktura ili pružanja većeg asortimana potrošačkih dobara. To, naime, podrazumijeva obraćenje na jačanje gospodarskih modela utemeljenih na našoj velikodušnosti prema potrebitima.

Gospodarski sustav bez etičke zabrinutosti ne vodi u pravedniji društveni poredak nego, naprotiv, dovodi do kulture „upotrijebi i baci“ potrošnje i otpada – istaknuo je Papa. Naprotiv, kada prepoznamo moralnu dimenziju gospodarskoga života, koja je jedna od brojnih vidika socijalnoga nauka Crkve koji valja u potpunosti poštovati, u stanju smo djelovati u bratskoj ljubavi, želeći, tražeći i štiteći dobro drugih i njihov cjeloviti razvoj.

Dobra učiniti dostupnima svima

Papa je potom potaknuo nazočne da ustraju na dugom putu velikodušne solidarnosti, te da rade za povratak gospodarstva i financija na etički pristup koji promiče ljudska bića. Upravo je financijska kriza, koja je 2008. godine pogodila svijet, pokazala da se zdrav gospodarski sustav ne može temeljiti na kratkoročnoj dobiti, na štetu dugoročnih produktivnih, održivih i društveno odgovornih ulaganja – istaknuo je papa Franjo.

Osim toga, nastojanja spomenutoga vijeća u svrhu inkluzivnoga kapitalizma podsjećaju na poziv na služenje općem dobru, nastojeći uvećati bogatstvā ovoga svijeta i učiniti ih dostupnijima svima. U konačnici – napomenuo je Papa – nije riječ jednostavno o tomu da „imamo više“ nego da „budemo više“. Potrebna je duboka obnova srca i uma, kako bi ljudsko biće uvijek bilo stavljeno u središte društvenoga, kulturnoga i gospodarskoga života.

Vaša je nazočnost ovdje stoga znak nade – rekao je papa Franjo te na kraju izrazio zahvalnost za njihovo zauzimanje u promicanju pravednijega i humanijega gospodarstva u svrhu izgradnje boljega svijeta, vodeći računa o cijeloj osobi i o budućim naraštajima, jer je – kako je rekao – inkluzivni kapitalizam, koji nikoga ne odbacuje, plemenita težnja dostojna uloženih napora.

Vatican News | Bitno.net