Isus u evanđeoskom čitanju svoje suvremenike uspoređuje s nezadovoljnom djecom: „zasvirasmo vam, i ne zaigraste; zakukasmo i ne zaplakaste“ (Usp. Mt 11,17) – ništa ih ne čini zadovoljnima – kazao je Papa te dodao da ti Isusovi suvremenici, ustvari, nisu bili otvoreni Božjoj Riječi. Njihovo se dakle odbijanje ne odnosi na sadržaj poruke nego na njezina donositelja. Odbijali su Ivana Krstitelja koji „niti jede niti pije“ i kažu da je opsjednut!; odbijaju Isusa jer kažu: „evo izjelice i pijanice“, prijatelja carinika i grješnika! Uvijek nađu neki motiv za kritiziranje propovjednika:
„I oni i narod onog vremena, voljeli su se uteći jednoj bolje elaboriranoj religiji: u moralnim propisima, kao što je skupina farizeja; političkim kompromisom; poput saduceja; društvenom revolucijom; kao što su bili zeloti; gnostičkom duhovnošću, poput esena. Držali su se sustava koji je bio dobro osmišljen i čist. Propovjednik nije bio takav. Isus ih i podsjeća na činjenicu da su njihovi očevi, isto tako „činili prorocima“. Božji narod ima izvjesnu alergiju prema navjestiteljima Riječi – prema prorocima koje su progonili i ubili – kazao je Papa.

Te osobe kažu da prihvaćaju istinu navještaja, ali navjestitelja i navještaj – ne. Više vole život uokviren propisima, kompromisima, revolucionarnim planovima ili njihovom neutjelovljenom duhovnošću. Takvi su i kršćani koji su uvijek nezadovoljni s onim što propovjednici kažu:
„Ovi kršćani koji su zatvoreni i uokvireni, mrzovoljni su i nisu slobodni – a zašto? Zato što se boje slobode Duha Svetoga, koji dolazi po propovijedanju.

O ovoj ludosti propovijedanja govori Pavao, a ona završava ludošću križa“ – kazao je Papa. „Ludo je to, što nam Bog govori preko ljudi koji imaju svoja ograničenja i koji su uz to još i grešnici! Još više sablažnjava to, što nas spašava po nekom čovjeku koji kaže da je Sin Božji, a koji je skončao kao kriminalac. To je sablažnjavajuće – kazao je papa Franjo.

„Takvi mrzovoljni kršćani ne vjeruju u Duha Svetoga; ne vjeruju u slobodu koja dolazi po takvom propovijedanju; koje te upozorava, poučava; koje te pljuska, ali koje čini da Crkva time raste“.

„Videći tu djecu koja se plaše plesa ili plakanja; uplašene svim i svačim; koji u svemu traže sigurnost, mislim na mrzovoljne kršćane koji stalno kritiziraju propovjednike Istine, budući da se sami boje otvoriti vrata Duhu Svetomu. Molimo za njih, ali i za sebe, da sami ne postanemo mrzovoljni, uskraćujući Duhu Svetom slobodu da nam dođe po sablazni ili ludosti propovijedanja“ – kazao je na koncu Sveti Otac.

Radio Vatikan